Wijkpanel De Zuidlanden

Samen met de gemeente Leeuwarden werken wijkpanels en dorpsbelangen aan een prettige leefomgeving. Stichting Wijkpanel De Zuidlanden zet zich in voor de bewoners van Techum, Wiarda, De Klamp en toekomstige buurtschappen van De Zuidlanden in Leeuwarden.

Dit doen we onder meer door te luisteren naar bewoners en actief mee te denken met de gemeente en andere instellingen over thema's als openbare voorzieningen, verkeer en veiligheid. Door regelmatig overleg vormen we een schakel tussen wijkbewoners en de gemeente en het projectbureau van De Zuidlanden. Het wijkpanel kan een beperkt eigen budget inzetten voor voorzieningen in de wijk. Ook hebben we een ondersteunende rol bij diverse activiteiten en evenementen in de wijk, waaronder het jaarlijkse wijkfeest.

Het wijkpanel wordt gevormd door een bestuur dat bestaat uit vrijwilligers. Naast het dagelijks bestuur zijn voor een aantal thema's aparte werkgroepen in het leven geroepen, die worden ondersteund door actieve en betrokken wijkbewoners.

Via deze website informeren we je graag over het wijkpanel, onze activiteiten en ontwikkelingen in de wijk.

Leden wijkpanel

De bestuursleden van Stichting Wijkpanel De Zuidlanden stellen zich voor.

Visie

Hoe het wijkpanel zich inzet voor een plek waar het prettig thuiskomen is.