Stadsverwarming

De woningen in Techum en Jabikswoude worden verwarmd via stadsverwarming op biogas. Het biogas is afkomstig van de Dairy Campus, een proefboerderij vlak onder Leeuwarden waarin diverse instellingen samenwerken aan onderwijs en het ontwikkelen van nieuwe technologieën. Dit gas wordt omgezet in warmte in het ketelhuis vlak ten noorden van Techum. Warm water wordt vervolgens via ondergrondse leidingen tot in de woningen getransporteerd.

De vaste leverancier was tot nu toe Essent Warmte. Dit onderdeel van Essent is eind 2013 overgenomen door Dalkia/PGGM. De dienstverlening wordt voortgezet onder de nieuwe naam Ennatuurlijk

Meer informatie vindt u onder andere op de website Thuis in Techum.

Storing

Een storing in de warmtelevering hoeft niet altijd te betekenen dat deze wordt veroorzaakt door de installatie en/of eigendommen van Ennatuurlijk. Allereerst dient u te controleren of het probleem zich voordoet in uw eigen installatie. Hierover leest u meer op www.ennatuurlijk.nl.

Bent u er zeker van dat de storing, de installatie en/of eigendommen van Ennatuurlijk betreft?
Bel dan het storingsnummer voor warmtelevering: 085-2734555. Dit nummer is 24 uur per dag bereikbaar.

Buurtschappen

De verschillende karakteristieke buurtschappen zijn kenmerkend voor wonen in De Zuidlanden.

Openbaar vervoer

Welke mogelijkheden zijn er in De Zuidlanden op het gebied van openbaar vervoer?

Brede school

De Brede School biedt onderdak aan basisscholen en kinderopvang in De Zuidlanden.

Gezondheid

Informatie over huisartsen en andere gezondheidszorg in De Zuidlanden.

Gemeente en projectbureau

Gemeente en projectbureau gaan over de ontwikkeling en het beheer van De Zuidlanden.

Politie en brandweer

Wijkagent voor De Zuidlanden en bereikbaarheid van politie en brandweer.

Afval

Over de inzameling van huishoudelijk afval en oud papier in De Zuidlanden.

Sociaal wijkteam

Advies, hulp en ondersteuning als u er op één of meerdere leefgebieden niet meer uitkomt.

Stadsverwarming

De woningen in Techum en Jabikswoude worden verwarmd door een biogascentrale.

Winkels en horeca

Over boodschappen doen, eten, drinken en slapen in De Zuidlanden.

Fietsen, lopen en varen

Ter inspiratie enkele mooie routes in de omgeving van De Zuidlanden.