Sociaal wijkteam

Sociaal wijkteam Zuidoost en het Jeugd- en Gezinsteam Leeuwarden Zuidoost zijn actief in de wijken Aldlân en Zuiderburen, de dorpen Hempens-Tearns en Goutum en in De Zuidlanden.

Wijkteam Zuidoost richt zich specifiek op huishoudens zonder kinderen en huishoudens met kinderen boven de 18 jaar. Voor huishoudens met kinderen tot 18 jaar is er het Jeugd- en Gezinsteam.

Onze sociaal werkers bieden advies, hulp en ondersteuning, als u er op één of meerdere leefgebieden niet meer uitkomt:

  • Ik heb schulden, wat nu?
  • Mijn relatie verloopt moeizaam, wat kan ik doen?
  • Ik heb huishoudelijke hulp nodig, kan ik daar een vergoeding voor krijgen?
  • Mijn kind is onzeker en presteert slecht op school, waar kan ik terecht?
  • Ik heb een leuk plan voor mijn wijk, maar hoe kan ik dit opstarten?
  • Ik voel me niet zeker in het opvoeden van mijn kind, wat kan ik doen?
  • Ik wil graag aan het werk, maar weet niet waar ik moet beginnen?

Dit zijn slechts enkele voorbeelden, van vragen die u als bewoner kunt hebben. Maar wat uw vraag ook is, het wijkteam is de centrale plek waar u terecht kunt met uw vragen of zorgen. De sociaal werkers gaan samen met u op zoek naar een antwoord of oplossing. Hierin werken we nauw samen met vrijwilligersinitiatieven en andere professionals.  

Aan de hulp en ondersteuning vanuit het sociaal wijkteam zijn geen kosten verbonden.

Wijkteam Zuidoost (voor bewoners vanaf 18 jaar)

Telefoonnummer: 058 - 30 30 406, bereikbaar van 09.00 – 17.00 uur.

E-mail: info@wijkteamzuidoost.nl

Adres: Raaigras 28 (in de wijk Aldlân, achterzijde OBS de Weide, naast Kinderopvang “De Speelweide”)

Openingstijden: Op werkdagen van 10.00 - 17.00 uur, donderdags van 13.00 – 17.00 uur

Jeugd- en gezinsteam (voor bewoners met kinderen tot 18 jaar)

Telefoonnummer: 058 - 30 30 408, bereikbaar van 09.00 – 17.00 uur.

E-mail: info@jeugdgezinsteam.nl

Adres: Het Hop 2 (bij het winkelcentrum in de wijk Zuiderburen)

Openingstijden: Op werkdagen van 9.00 – 17.00 uur

Buurtschappen

De verschillende karakteristieke buurtschappen zijn kenmerkend voor wonen in De Zuidlanden.

Openbaar vervoer

Welke mogelijkheden zijn er in De Zuidlanden op het gebied van openbaar vervoer?

Brede school

De Brede School biedt onderdak aan basisscholen en kinderopvang in De Zuidlanden.

Gezondheid

Informatie over huisartsen en andere gezondheidszorg in De Zuidlanden.

Gemeente en projectbureau

Gemeente en projectbureau gaan over de ontwikkeling en het beheer van De Zuidlanden.

Politie en brandweer

Wijkagent voor De Zuidlanden en bereikbaarheid van politie en brandweer.

Afval

Over de inzameling van huishoudelijk afval en oud papier in De Zuidlanden.

Sociaal wijkteam

Advies, hulp en ondersteuning als u er op één of meerdere leefgebieden niet meer uitkomt.

Stadsverwarming

De woningen in Techum en Jabikswoude worden verwarmd door een biogascentrale.

Winkels en horeca

Over boodschappen doen, eten, drinken en slapen in De Zuidlanden.

Fietsen, lopen en varen

Ter inspiratie enkele mooie routes in de omgeving van De Zuidlanden.