Politie en brandweer

De wijkagent is het eerste aanspreekpunt voor politiezaken in de wijk. Voor overige vragen belt u met 0900-8844. In noodgevallen kunt u contact opnemen met het algemeen alarmnummer 112.

Brandweer of politie met spoed?

Heeft u met spoed de brandweer, politie of een amulance nodig? Bel dan altijd het alarmnummer 112.

De buurtagent

Belangrijk is te weten wat er in de buurt speelt. Hiervoor onderhoudt de buurtagent de nodige contacten met andere organisaties en hulpverleningsinstanties. Maar ook u als wijkbewoner kunt hierbij een belangrijke schakel zijn. Uw hulp is nodig om te werken aan een veilige leefomgeving in onze wijk/buurt. Voor de politie is de informatie die u mogelijk kan geven zeer belangrijk. Schroom dus niet om, als er problemen zijn, contact op te nemen.

Akkelien de Jong, buurtagent in De Zuidlanden, is te bereiken via het Politie Service Centrum, telefoonnummer 0900 – 8844. Is zij afwezig of verhinderd u te woord te staan, dan brengt men u in contact met een medewerker van het wijksecretariaat. Al naar gelang uw vraag kan deze medewerker u een passend antwoord geven, doorverwijzen of de buurtagent vragen met u contact op te nemen.

Brandweer

Brandweer Leeuwarden is er om hulp te bieden aan mensen en dieren in nood. De brandweer helpt bij verkeersongevallen, wateroverlast, stormschade, rampen, ongelukken met gevaarlijke stoffen en uiteraard bij brand.

Heeft u een vraag of suggestie? Neem dan gerust contact op met Brandweer Leeuwarden! Dat kan per e-mail, telefonisch of per post.

Brandweer Leeuwarden (Kazerne)
Aldlânsdyk 11
8934 AA Leeuwarden
Telefoon (058) 299 66 00
brandweer@leeuwarden.nl

Voor meer informatie over de brandweer van Leeuwarden kijk op: http://www.brandweerleeuwarden.nl

 

Buurtschappen

De verschillende karakteristieke buurtschappen zijn kenmerkend voor wonen in De Zuidlanden.

Openbaar vervoer

Welke mogelijkheden zijn er in De Zuidlanden op het gebied van openbaar vervoer?

Brede school

De Brede School biedt onderdak aan basisscholen en kinderopvang in De Zuidlanden.

Gezondheid

Informatie over huisartsen en andere gezondheidszorg in De Zuidlanden.

Gemeente en projectbureau

Gemeente en projectbureau gaan over de ontwikkeling en het beheer van De Zuidlanden.

Politie en brandweer

Wijkagent voor De Zuidlanden en bereikbaarheid van politie en brandweer.

Afval

Over de inzameling van huishoudelijk afval en oud papier in De Zuidlanden.

Sociaal wijkteam

Advies, hulp en ondersteuning als u er op één of meerdere leefgebieden niet meer uitkomt.

Stadsverwarming

De woningen in Techum en Jabikswoude worden verwarmd door een biogascentrale.

Winkels en horeca

Over boodschappen doen, eten, drinken en slapen in De Zuidlanden.

Fietsen, lopen en varen

Ter inspiratie enkele mooie routes in de omgeving van De Zuidlanden.