Gezondheid

Een wijk in ontwikkeling is voor veel voorzieningen in eerste instantie aangewezen op de buitenwereld. Gelukkig zullen bewoners van De Zuidlanden over niet al te lange tijd kunnen beschikken over een eigen gezondheidscentrum.

Gezondheidscentrum Techum

Na de restauratie van het achterste deel van de boerderij zal dit dienst gaan doen als gezondheidscentrum Techumerpleats, met ruimte voor diverse specialisaties. We verwachten binnenkort meer informatie hierover van de initiatiefnemers.

Dokterswacht Friesland

Dokterswacht Friesland regelt de acute huisartsenzorg buiten kantoortijden voor huisartsen die aangesloten zijn bij Dokterswacht Friesland. De dokterswacht biedt spoedeisende zorg die niet kan wachten tot het spreekuur van de eigen huisarts. Op de website van Dokterswacht Friesland kunt u zien of uw huisarts meedoet.

U kunt alleen in spoedeisende gevallen met uw hulpvraag naar ons centrale nummer bellen. Het is niet de bedoeling dat u belt met algemene vragen of vragen die kunnen wachten tot het gewone spreekuur van uw huisartsenpraktijk.

Heeft u dringend een huisarts nodig, maar zijn de volgende situaties van toepassing:

  • na vijf uur ‘s middags
  • voor acht uur ‘s ochtends
  • Het is weekend
  • Het is een feestdag?

Bel dan met Dokterswacht Friesland, 0900- 112 7 112.

Bij levensbedreigende situaties belt u direct 112.

Buurtschappen

De verschillende karakteristieke buurtschappen zijn kenmerkend voor wonen in De Zuidlanden.

Openbaar vervoer

Welke mogelijkheden zijn er in De Zuidlanden op het gebied van openbaar vervoer?

Brede school

De Brede School biedt onderdak aan basisscholen en kinderopvang in De Zuidlanden.

Gezondheid

Informatie over huisartsen en andere gezondheidszorg in De Zuidlanden.

Gemeente en projectbureau

Gemeente en projectbureau gaan over de ontwikkeling en het beheer van De Zuidlanden.

Politie en brandweer

Wijkagent voor De Zuidlanden en bereikbaarheid van politie en brandweer.

Afval

Over de inzameling van huishoudelijk afval en oud papier in De Zuidlanden.

Sociaal wijkteam

Advies, hulp en ondersteuning als u er op één of meerdere leefgebieden niet meer uitkomt.

Stadsverwarming

De woningen in Techum en Jabikswoude worden verwarmd door een biogascentrale.

Winkels en horeca

Over boodschappen doen, eten, drinken en slapen in De Zuidlanden.

Fietsen, lopen en varen

Ter inspiratie enkele mooie routes in de omgeving van De Zuidlanden.