Gemeente Leeuwarden en Projectbureau De Zuidlanden

Wijkpanel De Zuidlanden voert regelmatig overleg met de Gemeente Leeuwarden en Projectbureau De Zuidlanden. Deze partijen zijn verantwoordelijk voor de ontwikkeling van De Zuidlanden en beheerszaken in de wijk.

Gemeente Leeuwarden

Wanneer bewoners klachten hebben over hun wijk of omgeving kunnen zij die melden bij het meldpunt van de Gemeente Leeuwarden.

Het melden van klachten kan telefonisch (via 14058) of via de gemeentelijke website. Meldingen komen op die manier rechtstreeks bij juiste persoon terecht, waardoor de afhandeling het snelst gaat.

Vanuit de gemeente is Anja Reus aangesteld als wijkmanager, die de samenwerking tussen het wijkpanel coördineert en het voortouw kan nemen bij het vinden van oplossingen voor hardnekkige problemen en klachten. Wijkwethouder voor De Zuidlanden is Isabelle Diks, zij is het aanspreekpunt binnen het college voor De Zuidlanden.

Bezoekadres Stadskantoor

Oldehoofsterkerkhof 2
8911 DH Leeuwarden

Openingstijden Stadskantoor

ma. t/m vr. van 08.30 tot 17.00 uur,  do. van 08.30 tot 19.30 uur

Postadres

Postbus 21000
8900 JA Leeuwarden

Bellen

ma. t/m vr. 08.00 – 17.00 uur
telefoonnummer: 14 058

Projectbureau De Zuidlanden

Het projectbureau De Zuidlanden is verantwoordelijk voor de regie over de ontwikkelingen van woningen en voorzieningen in De Zuidlanden. Zij draagt zorgt voor de ontwikkeling van het gebied. Denk aan het maken van plannen en ontwerpen, gebiedspromotie en vergunningen en het aanleggen van wegen, groen en water. Zo lang delen van de wijk nog niet zijn opgeleverd is het projectbureau ook medeverantwoordelijk voor het beheer van delen van de wijk.

Het projectbureau is gevestigd in It Hynder Fan Techum, waar ook het informatiecentrum van De Zuidlanden zich bevindt.
Meer informatie van en over het projectbureau is te vinden op www.dezuidlanden.nl.

Buurtschappen

De verschillende karakteristieke buurtschappen zijn kenmerkend voor wonen in De Zuidlanden.

Openbaar vervoer

Welke mogelijkheden zijn er in De Zuidlanden op het gebied van openbaar vervoer?

Brede school

De Brede School biedt onderdak aan basisscholen en kinderopvang in De Zuidlanden.

Gezondheid

Informatie over huisartsen en andere gezondheidszorg in De Zuidlanden.

Gemeente en projectbureau

Gemeente en projectbureau gaan over de ontwikkeling en het beheer van De Zuidlanden.

Politie en brandweer

Wijkagent voor De Zuidlanden en bereikbaarheid van politie en brandweer.

Afval

Over de inzameling van huishoudelijk afval en oud papier in De Zuidlanden.

Sociaal wijkteam

Advies, hulp en ondersteuning als u er op één of meerdere leefgebieden niet meer uitkomt.

Stadsverwarming

De woningen in Techum en Jabikswoude worden verwarmd door een biogascentrale.

Winkels en horeca

Over boodschappen doen, eten, drinken en slapen in De Zuidlanden.

Fietsen, lopen en varen

Ter inspiratie enkele mooie routes in de omgeving van De Zuidlanden.