Buurtschappen

Het project De Zuidlanden is geen doorsnee nieuwbouwwijk. Bij deze uitbreiding van Leeuwarden is bewust gekozen om het gebied op te delen in een aantal kleinere buurtschappen, met daartussen veel ruimte voor groen. Elk buurtschap heeft zijn eigen karakter, waardoor binnen de wijk feitelijk kleine dorpjes ontstaan met knikkende straatjes en veel diversiteit in woningbouw.

Techum

Techum is het eerste buurtschap dat in het gebied ten zuiden van Leeuwarden is gebouwd. Het buurtschap is vernoemd naar de gelijknamige boerderij. Het is zeker geen doorsnee-nieuwbouwwijk met allemaal dezelfde huizen. In Techum is veel afwisseling, in een rijtje huizen zal bijna geen woning hetzelfde zijn. Er gebeurt altijd iets bijzonders. Dat kan een dakkapel zijn of een andere goothoogte of de afwisseling van rode en zwarte daken. Het kan ook zijn dat de voorgevel wat verder weg staat van de straat, zodat sommigen huizen een brede stoep hebben en andere een voortuintje. Door dit soort verschillen biedt Techum een heel gevarieerde aanblik.

Meer informatie over Techum is te vinden op www.thuisintechum.nl

Jabikswoude

Jabikswoude, officieel Goutum-Súd, is, na Techum, het tweede buurtschap in De Zuidlanden. Het eigentijdse dorpje komt tussen Techum en Goutum te liggen, in een groene woonomgeving met watergangen, fiets- en wandelroutes. Jabikswoude is geïnspireerd op de Friese terpdorpen. Er zijn verschillende stedenbouwkundige en architectonische karakteristieken van deze terpdorpen toegepast bij het ontwerpen van Jabikswoude. Deze aspecten zijn overigens niet klakkeloos gekopieerd. Integendeel! De ‘oude voorbeelden’ komen in een geheel nieuwe vorm terug.

Hoewel Jabikswoude onderdeel is van het project De Zuidlanden, valt dit buurtschap niet onder het werkgebied van Wijkpanel De Zuidlanden. Het buurtschap is onderdeel van het dorp Goutum.

Meer informatie over Jabikswoude is te vinden op www.jabikswoude.nl

It Grien

Ten zuiden van Goutum, aan de Wergeasterdyk, ligt een verscholen perceeltje weiland. Hier realiseert projectbureau De Zuidlanden een bijzonder project: It Grien. It Grien kan niet worden aangemerkt als een buurtschap. Dit kleinschalige project bestaat uit slechts tien kavels die worden gescheiden door boomsingels. Op de kavels mag u bouwen zonder welstandseisen. De enige voorwaarde is dat de woningen energieneutraal moeten zijn. Dit betekent dat de woningen evenveel energie moeten opwekken als dat ze nodig hebben. Voor de rest kunt u uw fantasie en dromen helemaal loslaten op It Grien.

Alle informatie over It Grien kunt u vinden op de eigen website www.itgrien.nl.

Wiarda

Waterrijk is naast Lommerrijk en De Plantage één van de drie landschapstypen die De Zuidlanden tot zo’n prachtig gebied maken. De openheid van het landschap met zijn vergezichten, waterpartijen en rietstroken typeren dit gebied. Wiarda is een klein en compact buurtschap van circa 300 woningen in het toekomstig waterrijke gebied en ligt in het noordoosten van dit open landschap. Wiarda ligt in de luwte van de bossages die het sportpark Wiarda omzomen.

Meer informatie over Jabikswoude is te vinden op www.waterrijkwiarda.nl

Unia, Buurtschap, Havenstadje en Kanaalzone

De uitvoering van deze buurtschappen ligt verder in de toekomst. De start van de buurtschappen Unia en Buurtschap wordt verwacht na 2013, van de buurtschap Havenstadje na 2015 en van Kanaalzone na 2020.

Meer informatie?

Voor meer informatie over de afzonderlijke buurtschappen verwijzen wij u naar de website van De Zuidlanden:
www.dezuidlanden.nl/projectinfo/buurtschappen

Buurtschappen

De verschillende karakteristieke buurtschappen zijn kenmerkend voor wonen in De Zuidlanden.

Openbaar vervoer

Welke mogelijkheden zijn er in De Zuidlanden op het gebied van openbaar vervoer?

Brede school

De Brede School biedt onderdak aan basisscholen en kinderopvang in De Zuidlanden.

Gezondheid

Informatie over huisartsen en andere gezondheidszorg in De Zuidlanden.

Gemeente en projectbureau

Gemeente en projectbureau gaan over de ontwikkeling en het beheer van De Zuidlanden.

Politie en brandweer

Wijkagent voor De Zuidlanden en bereikbaarheid van politie en brandweer.

Afval

Over de inzameling van huishoudelijk afval en oud papier in De Zuidlanden.

Sociaal wijkteam

Advies, hulp en ondersteuning als u er op één of meerdere leefgebieden niet meer uitkomt.

Stadsverwarming

De woningen in Techum en Jabikswoude worden verwarmd door een biogascentrale.

Winkels en horeca

Over boodschappen doen, eten, drinken en slapen in De Zuidlanden.

Fietsen, lopen en varen

Ter inspiratie enkele mooie routes in de omgeving van De Zuidlanden.