Onderwijs en brede school

In een brede school werken peuterspeelzaal, kinderopvang en basisscholen samen. Kinderen van 0-12 kunnen binnen en buiten de normale schooltijden extra aandacht krijgen op het gebied van sport, cultuur en sociaal-emotionele ontwikkeling. Daarmee worden hun vaardigheden en ontwikkelingskansen vergroot.

Daarnaast kan er binnen een brede school een aantrekkelijk dagarrangement geboden worden, waardoor kinderen zo weinig mogelijk wisselen van leerkracht en begeleider. Een dergelijk dagarrangement sluit bovendien goed aan op de werktijden van de ouders.

De brede school aan de Molkenkelder in Techum biedt plek aan een peuterspeelzaal, kinderopvang en een basisschool. Daarnaast is er een gymzaal in ondergebracht.

Basisscholen

In de brede school is openbare basisschool OBS De Pionier gevestigd.

Door de ontwikkeling van De Zuidlanden groeiden de scholen begin 2015 uit hun jasje. Vlak naast de brede school bevindt zich de tijdelijke huisvesting van CBS Klaverblad (protestants-christelijk basisonderwijs) en RKBS De Sprong (rooms-katholiek daltononderwijs). Deze scholen zijn in afwachting van nieuwbouw op een nieuwe locatie elders in De Zuidlanden.

Kinderopvang en peuterspeelzaal

Binnen de brede school wordt kinderopvang aangeboden door Sinne Kinderopvang. De locatie Sinne Molkenkelder biedt kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang en speelleergroepen (peuterspeelzaal). Zodra de renovatie van de oude boerderij klaar is zal ook hier een deel van de kinderopvang worden ondergebracht.

Buurtschappen

De verschillende karakteristieke buurtschappen zijn kenmerkend voor wonen in De Zuidlanden.

Openbaar vervoer

Welke mogelijkheden zijn er in De Zuidlanden op het gebied van openbaar vervoer?

Brede school

De Brede School biedt onderdak aan basisscholen en kinderopvang in De Zuidlanden.

Gezondheid

Informatie over huisartsen en andere gezondheidszorg in De Zuidlanden.

Gemeente en projectbureau

Gemeente en projectbureau gaan over de ontwikkeling en het beheer van De Zuidlanden.

Politie en brandweer

Wijkagent voor De Zuidlanden en bereikbaarheid van politie en brandweer.

Afval

Over de inzameling van huishoudelijk afval en oud papier in De Zuidlanden.

Sociaal wijkteam

Advies, hulp en ondersteuning als u er op één of meerdere leefgebieden niet meer uitkomt.

Stadsverwarming

De woningen in Techum en Jabikswoude worden verwarmd door een biogascentrale.

Winkels en horeca

Over boodschappen doen, eten, drinken en slapen in De Zuidlanden.

Fietsen, lopen en varen

Ter inspiratie enkele mooie routes in de omgeving van De Zuidlanden.