Afval

In de gemeente Leeuwarden is Omrin verantwoordelijk voor de inzameling van huishoudelijk afval. In De Zuidlanden worden de grijze en groene container om de week geleegd. In de zomermaanden wordt de groene container wekelijks geleegd. Het oud papier wordt elke vier weken opgehaald. Bij de brede school staan glasbakken.

Inzameling oud papier

Elk huishouden heeft een speciale container voor de inzameling van oud papier. Deze wordt elke vier weken geleegd.

Bij het scheiden van oud papier hebben bewoners van De Zuidlanden ook zelf een belang. De opbrengsten van het oud papier gaan namelijk naar het wijkpanel, die hiermee mooie dingen kan realiseren voor de wijk. Deze inkomsten vormen een belangrijk deel van het budget van het wijkpanel.

Als tegenprestatie voor deze opbrengsten rijden er vrijwilligers uit de wijk mee op de vuilniswagen. Interesse om een keer mee te rijden op de wagen? Vul dan ons contactformulier in.

Wanneer de container aan de straat zetten?

Uw container dient op de dag van inzameling om 7.00 uur op straat te staan. U dient de container voor middernacht (0.00 uur) weer binnen te zetten. De dag van inzameling vindt u in uw afvalkalender.

Vragen aan Omrin?

Voor al uw vragen over afval kunt u contact opnemen met het Service Ynformaasje Punt (SYP) van Omrin. Zij zijn telefonisch bereikbaar op werkdagen van 8.00 uur tot 17.00 uur via 0900 – 210 0 215. U kunt ook een email verzenden naar syp@omrin.nl.

Op de website www.omrin.nl vindt u ook de nodige informatie. Bijvoorbeeld de digitale afvalkalender (kalender met inzameldata diverse afvalstoffen op adres) en de afvalwijzer (overzicht van de afvalstromen en scheidingswijzer van uw gemeente).

Buurtschappen

De verschillende karakteristieke buurtschappen zijn kenmerkend voor wonen in De Zuidlanden.

Openbaar vervoer

Welke mogelijkheden zijn er in De Zuidlanden op het gebied van openbaar vervoer?

Brede school

De Brede School biedt onderdak aan basisscholen en kinderopvang in De Zuidlanden.

Gezondheid

Informatie over huisartsen en andere gezondheidszorg in De Zuidlanden.

Gemeente en projectbureau

Gemeente en projectbureau gaan over de ontwikkeling en het beheer van De Zuidlanden.

Politie en brandweer

Wijkagent voor De Zuidlanden en bereikbaarheid van politie en brandweer.

Afval

Over de inzameling van huishoudelijk afval en oud papier in De Zuidlanden.

Sociaal wijkteam

Advies, hulp en ondersteuning als u er op één of meerdere leefgebieden niet meer uitkomt.

Stadsverwarming

De woningen in Techum en Jabikswoude worden verwarmd door een biogascentrale.

Winkels en horeca

Over boodschappen doen, eten, drinken en slapen in De Zuidlanden.

Fietsen, lopen en varen

Ter inspiratie enkele mooie routes in de omgeving van De Zuidlanden.