Werkgroep Wiarda

De werkgroep Wiarda houdt zich bezig met het betrekken van de nieuwe wijk bij het bestaande wijkpanel.

Missie

De nieuwe wijk Wiarda is in aanbouw en zal bij wijkpanel De Zuidlanden aansluiten. Tot de ontwikkeling van Wiarda richtte Wijkpanel De Zuidlanden zich vooral op het buurtschap Techum. Om ook de bewoners van Wiarda te betrekken bij het wijkpanel en de ontwikkeling van hun wijk is hier een werkgroep voor opgericht. De werkgroep werkt veel samen met de andere werkgroepen van het wijkpanel.

Activiteiten

De bouwactiviteiten zijn vol in gang, daarom is de werkgroep nu bezig met het in contact komen met de toekomstige bewoners. Daarnaast is de werkgroep de verbinding tussen de bewoners en het Projectbureau. Hierbij wordt er gekeken naar de inrichting van de wijk.

Communicatie

Verzorgt informatie voor het wijkpanel en bewoners via website, sociale media en wijkkrant.

Verkeer en Veiligheid

Zet zich in voor een goede bereikbaarheid en veiligheid in het verkeer en het algemeen.

IJsbaan

Ontwikkelt een plan voor een nieuwe multifunctionele ijsbaan in De Zuidlanden.

Wiarda

De bewoners van Wiarda betrekken bij het wijkpanel en de ontwikkelingen in hun wijk.

Jeugd

Deze werkgroep organiseert en faciliteert activiteiten voor kinderen in De Zuidlanden