Werkgroep Verkeer en Veiligheid

De werkgroep verkeer en veiligheid houdt zich bezig zoals de naam al zegt, met het verkeer in de wijk en hoe dit zo veilig mogelijk kan.

Missie

De wijk moet goed bereikbaar en veilig zijn. Kinderen moeten veilig op straat kunnen spelen. Fietsers moeten veilig de wijk in en uit kunnen. De straten moeten duidelijk zijn ingericht als woonwijk en de automobilisten en het bouwverkeer moeten hun rijgedrag daar op aan passen. Veiligheid is daarmee een zaak van ons allemaal.

De basis voor de inrichting van de infrastructuur in de wijk staat beschreven in het gemeentelijk verkeers- en vervoersplan (gvvp). De zin waar wij als wijkpanel het meest mee kunnen is ‘Inrichting van verkeersruimtes met respect voor en harmonie in de omgeving’.

Ook in de wijk wordt door veel mensen te hard gereden, door bouwverkeer maar ook door bewoners. Door middel van voorlichting aan wijkbewoners moeten de hardrijders op hun rijgedrag gewezen worden. Het bouwverkeer kan aangepakt worden door een melding te doen bij GEM de Zuidlanden. Zij spreken de overtreders aan op hun verkeersgedrag.

Openbaar vervoer is ook een onderdeel van deze werkgroep. Op dit moment wordt het openbaar vervoer in Techum nog geregeld door de Opstapper, een soort belbus. Op termijn is het de bedoeling dat hier een vaste busverbindingen komt en een treinstation.

Van hangjongeren hebben wij op dit moment geen last en dat willen we graag zo houden. Ook hier geldt: voorkomen is beter dan genezen. Om (problemen met) hangjongeren te voorkomen willen we faciliteiten realiseren voor de oude jeugd, in overleg met de Gemeente Leeuwarden, de wijkagent en de jeugd zelf.

Activiteiten

Al vanaf de oprichting heeft de stichting aandacht gevraagd voor de verkeersveiligheid van de wijk bij de gemeente en de GEM.

Dit heeft geresulteerd in een kennismaking met de wijkagent Akkelien de Jong en een aantal concrete acties zoals het aanleggen van een invoegstrook bij de stoplichten voor de fietsers en het fietspas langs de Molkenkelder de kinderen veilig naar school kunnen fietsen.

Er zijn een aantal bijeenkomst geweest over Shared-spaces in de wijk en wat dit voor ons kan betekenen.
Er wordt gewerkt aan activiteiten omtrent verkeer en veiligheid in samenwerking met Veilig Verkeer Nederland.

Communicatie

Verzorgt informatie voor het wijkpanel en bewoners via website, sociale media en wijkkrant.

Verkeer en Veiligheid

Zet zich in voor een goede bereikbaarheid en veiligheid in het verkeer en het algemeen.

IJsbaan

Ontwikkelt een plan voor een nieuwe multifunctionele ijsbaan in De Zuidlanden.

Wiarda

De bewoners van Wiarda betrekken bij het wijkpanel en de ontwikkelingen in hun wijk.

Jeugd

Deze werkgroep organiseert en faciliteert activiteiten voor kinderen in De Zuidlanden