Werkgroep Openbare Voorzieningen

De werkgroep openbare voorzieningen houdt zich bezig met de leefbaarheid en inrichting van de wijk, onder andere de groen- en speelvoorzieningen vallen onder deze werkgroep.

Missie

Bewoners van De Zuidlanden hebben bewust gekozen voor deze wijk, mede op basis van de openbare ruimte. In De Zuidlanden wordt de historie van het gebied gerespecteerd en worden bestaande structuren van het landschap zo veel mogelijk in stand gehouden. Wijkpanel De Zuidlanden streeft het behouden en doortrekken van deze oorspronkelijke visie na.

De Zuidlanden is een wijk in ontwikkeling. De bewoners van opgeleverde woningen mogen echter wel verwachten dat hun directe omgeving woonrijp wordt gemaakt zodra dat mogelijk is: het aanleggen van de definitieve bestrating, het aanbrengen van straatverlichting, het planten van de geplande groenvoorzieningen. Dit draagt niet alleen bij aan het woongenot van de bewoners, maar vormt tegelijkertijd een visitekaartje voor de wijk als geheel.

De Zuidlanden is een wijk met veel gezinnen met (vaak jonge) kinderen. Zij kiezen voor deze wijk vanwege de rust, de ruimte en de veiligheid. Kinderen moeten vrijuit kunnen spelen en hebben veilige en uitdagende speelmogelijkheden nodig. Het wijkpanel pleit voor doelgroepgerichte speelvoorzieningen. Zij is daarbij ook een groot voorstander van ‘natuurlijk spelen’. Veiligheid en creativiteit maar ook een natuurlijke inbedding van speelmogelijkheden binnen de bijzondere opzet van de wijk staan hierbij voorop.

Activiteiten

De activiteiten van deze werkgroep zijn tweeledig; enerzijds richt deze zich op structuurnota’s en bestemming- en herzieningsplannen en anderzijds richt de werkgroep zich op de leefbaarheid in de wijk als het gaat om de inrichting van groen- en speelvoorzieningen.

De werkgroep voert tweemaandelijks overleg met de gemeente en de GEM over de te ontwikkelen plannen.

Op dit moment is de werkgroep betrokken bij het plaatsen van een AED door het gezondheidscentrum Techumerpleats. Na enthousiaste reacties van een aantal wijkbewoners zijn we begonnen met het ontwerpen van een Free Little Library voor in de wijk. Daarnaast zijn we de mogelijkheden voor het inrichten van een plek voor wat oudere kinderen in de wijk aan het onderzoeken. Hierbij ontvangen we graag input van wijkbewoners.

 

Communicatie

Verzorgt informatie voor het wijkpanel en bewoners via website, sociale media en wijkkrant.

Openbare Voorzieningen

Deze werkgroep houdt zich bezig met de leefbaarheid en inrichting van De Zuidlanden.

Verkeer en Veiligheid

Zet zich in voor een goede bereikbaarheid en veiligheid in het verkeer en het algemeen.

GOSSE Activiteiten

GOSSE organiseert activiteiten voor de wijk op het gebied van sport, spel en gezelligheid.

IJsbaan

Ontwikkelt een plan voor een nieuwe multifunctionele ijsbaan in De Zuidlanden.

Wiarda

De bewoners van Wiarda betrekken bij het wijkpanel en de ontwikkelingen in hun wijk.