Werkgroep Jeugd

Werkgroep Jeugd De Zuidlanden is een groep enthousiaste vrijwilligers die activiteiten organiseert en faciliteert voor kinderen in de wijk De Zuidlanden in Leeuwarden. De werkgroep is onderdeel van het Wijkpanel van De Zuidlanden. De werkgroep wordt geholpen door een vaste hulpgroep. Ook allemaal vrijwilligers uit de wijk De Zuidlanden.

Meer informatie over de activiteiten van de Werkgroep jeugd vind je op www.werkgroepjeugddezuidlanden.nl

Communicatie

Verzorgt informatie voor het wijkpanel en bewoners via website, sociale media en wijkkrant.

Verkeer en Veiligheid

Zet zich in voor een goede bereikbaarheid en veiligheid in het verkeer en het algemeen.

IJsbaan

Ontwikkelt een plan voor een nieuwe multifunctionele ijsbaan in De Zuidlanden.

Wiarda

De bewoners van Wiarda betrekken bij het wijkpanel en de ontwikkelingen in hun wijk.

Jeugd

Deze werkgroep organiseert en faciliteert activiteiten voor kinderen in De Zuidlanden