Werkgroep IJsbaan

Samen met Projectbureau De Zuidlanden ontwikkelt onze ijsbaanwerkgroep een definitieve natuurijsbaan in de groene zone tegenover de brede school. De werkgroep verzorgt hier basisvoorzieningen zoals verlichting en zorgt voor communicatie en activiteiten. De locatie zal ook de rest van het jaar een aanwinst zijn voor de wijk.

Communicatie

Verzorgt informatie voor het wijkpanel en bewoners via website, sociale media en wijkkrant.

Verkeer en Veiligheid

Zet zich in voor een goede bereikbaarheid en veiligheid in het verkeer en het algemeen.

IJsbaan

Ontwikkelt een plan voor een nieuwe multifunctionele ijsbaan in De Zuidlanden.

Wiarda

De bewoners van Wiarda betrekken bij het wijkpanel en de ontwikkelingen in hun wijk.

Jeugd

Deze werkgroep organiseert en faciliteert activiteiten voor kinderen in De Zuidlanden