Werkgroep GOSSE Activiteiten

De werkgroep activiteiten (GOSSE) organiseert met regelmaat activiteiten voor alle leeftijdsgroepen. Zo laten we huidige bewoners elkaar ontmoeten door middel van sport, spel en gezelligheid en maken we de wijk aantrekkelijker voor (nieuwe) bewoners.

GOSSE staat voor Gezelligheid en Ontspanning door middel van Sport, Spel en Evenementen.

Voorbeelden van activiteiten die in het verleden zijn georganiseerd zijn:

  • (straten) Volleybal Toernooi
  • Kerstmarkt
  • Sint Maarten Optocht
  • Paasactiviteit
  • Wijkfeest
  • Koningsmarkt

Communicatie

Verzorgt informatie voor het wijkpanel en bewoners via website, sociale media en wijkkrant.

Openbare Voorzieningen

Deze werkgroep houdt zich bezig met de leefbaarheid en inrichting van De Zuidlanden.

Verkeer en Veiligheid

Zet zich in voor een goede bereikbaarheid en veiligheid in het verkeer en het algemeen.

GOSSE Activiteiten

GOSSE organiseert activiteiten voor de wijk op het gebied van sport, spel en gezelligheid.

IJsbaan

Ontwikkelt een plan voor een nieuwe multifunctionele ijsbaan in De Zuidlanden.

Wiarda

De bewoners van Wiarda betrekken bij het wijkpanel en de ontwikkelingen in hun wijk.