Werkgroep Communicatie

De werkgroep communicatie voorziet in de informatiestroom in de wijk, door middel van verschillende kanalen.

Missie

De werkgroep communicatie voorziet in de informatiebehoefte van leden van SWZ, wijkbewoners en andere betrokken partijen en gebruikt hiervoor de noodzakelijke middelen. Daarnaast is de werkgroep communicatie samen met de werkgroep activiteiten verantwoordelijk voor het promoten van de wijk Techum en SWZ en is ze in de lead op het gebied van acquisitie en sponsoring.

Activiteiten

Via deze media informeert de werkgroep communicatie over activiteiten en gebeurtenissen in de wijk en de omgeving.

Communicatie

Verzorgt informatie voor het wijkpanel en bewoners via website, sociale media en wijkkrant.

Openbare Voorzieningen

Deze werkgroep houdt zich bezig met de leefbaarheid en inrichting van De Zuidlanden.

Verkeer en Veiligheid

Zet zich in voor een goede bereikbaarheid en veiligheid in het verkeer en het algemeen.

GOSSE Activiteiten

GOSSE organiseert activiteiten voor de wijk op het gebied van sport, spel en gezelligheid.

IJsbaan

Ontwikkelt een plan voor een nieuwe multifunctionele ijsbaan in De Zuidlanden.

Wiarda

De bewoners van Wiarda betrekken bij het wijkpanel en de ontwikkelingen in hun wijk.