Werkgroepen van Wijkpanel De Zuidlanden

Voor een aantal activiteiten heeft het wijkpanel vaste werkgroepen ingesteld. Deze bestaan uit één of twee bestuursleden, soms aangevuld met vrijwilligers van buiten het wijkpanel.

Communicatie

Verzorgt informatie voor het wijkpanel en bewoners via website, sociale media en wijkkrant.

Verkeer en Veiligheid

Zet zich in voor een goede bereikbaarheid en veiligheid in het verkeer en het algemeen.

IJsbaan

Ontwikkelt een plan voor een nieuwe multifunctionele ijsbaan in De Zuidlanden.

Wiarda

De bewoners van Wiarda betrekken bij het wijkpanel en de ontwikkelingen in hun wijk.

Jeugd

Deze werkgroep organiseert en faciliteert activiteiten voor kinderen in De Zuidlanden