Werkgroepen van Wijkpanel De Zuidlanden

Voor een aantal activiteiten heeft het wijkpanel vaste werkgroepen ingesteld. Deze bestaan uit één of twee bestuursleden, soms aangevuld met vrijwilligers van buiten het wijkpanel.

Communicatie

Verzorgt informatie voor het wijkpanel en bewoners via website, sociale media en wijkkrant.

Openbare Voorzieningen

Deze werkgroep houdt zich bezig met de leefbaarheid en inrichting van De Zuidlanden.

Verkeer en Veiligheid

Zet zich in voor een goede bereikbaarheid en veiligheid in het verkeer en het algemeen.

GOSSE Activiteiten

GOSSE organiseert activiteiten voor de wijk op het gebied van sport, spel en gezelligheid.

IJsbaan

Ontwikkelt een plan voor een nieuwe multifunctionele ijsbaan in De Zuidlanden.

Wiarda

De bewoners van Wiarda betrekken bij het wijkpanel en de ontwikkelingen in hun wijk.