Wijkkrant De Zuidlanden

De wijkkrant van De Zuidlanden verschijnt gemiddeld vier keer per jaar. Met deze wijkkrant informeert Wijkpanel De Zuidlanden bewoners over ontwikkelingen in De Zuidlanden en activiteiten van het wijkpanel. Ook zijn in de wijkkrant interessante verhalen van, over en voor wijkbewoners te lezen.

De redactie bestaat uit vrijwilligers uit de wijk en is onderdeel van onze werkgroep communicatie. De wijkkrant wordt huis aan huis verspreid in de Leeuwarder buurtschappen in De Zuidlanden (Techum en Wiarda) en op verzoek van de gemeente ook in Goutum-Súd. Heeft u een wijkkrant niet ontvangen, stuur dan een e-mail naar communicatie@wijkpaneldezuidlanden.nl.

Lees de wijkkrant online

Een overzicht van voorgaande edities:

Adverteren

Een advertentie in de wijkkrant brengt uw bedrijf in één keer onder de aandacht bij alle huishoudens in de wijken in De Zuidlanden (Techum, Wiarda en De Klamp) en in Goutum-Súd. Informeer naar de vriendelijke advertentietarieven via wijkkrant@wijkpaneldezuidlanden.nl.