Wijkkrant De Zuidlanden

De Zuidlander, het magazine van De Zuidlanden, verschijnt gemiddeld vier keer per jaar. Met De Zuidlander informeert Wijkpanel De Zuidlanden bewoners over ontwikkelingen in De Zuidlanden en activiteiten van het wijkpanel. Ook zijn in de wijkkrant interessante verhalen van, over en voor wijkbewoners te lezen.

De redactie bestaat uit vrijwilligers uit de wijk. Het magazine wordt huis aan huis verspreid in de Leeuwarder buurtschappen in De Zuidlanden (Techum, Wiarda en De Klamp) en op verzoek van de gemeente ook in Goutum-Súd. Heeft u een wijkkrant niet ontvangen, stuur dan een e-mail naar wijkkrant@wijkpaneldezuidlanden.nl.

Lees De Zuidlander en de wijkkrant online

Een overzicht van voorgaande edities:

Adverteren

Een advertentie in de wijkkrant brengt uw bedrijf in één keer onder de aandacht bij alle huishoudens in de wijken in De Zuidlanden (Techum, Wiarda en De Klamp) en in Goutum-Súd. Informeer naar de vriendelijke advertentietarieven via wijkkrant@wijkpaneldezuidlanden.nl.