De Zuidlander augustus 2021

De Zuidlander augustus 2021

Elke wijkbewoner van Techum, Wiarda, De Klamp en Goutum-Súd ontvangt De Zuidlander  in de brievenbus.
Heeft u hem niet ontvangen, stuur ons dan een bericht op wijkkrant@wijkpaneldezuidlanden.nl.

Lees De Zuidlander augustus 2021

Veel leesplezier!

Lees ook eerdere edities van het magazine

EnquĂȘte wijkvoorziening De Zuidlanden

Het wijkpanel onderzoekt de haalbaarheid van een eigen wijkcentrum.

Wijkkrant 29 (december 2020)

Lees hier de wijkkrant editie december 2020.

Meer nieuws