Wijkkrant 29 (december 2020)

Wijkkrant 29 (december 2020)

Elke wijkbewoner van Techum, Wiarda, De Klamp en Goutum-Súd ontvangt deze wijkkrant in de brievenbus.
Heeft u hem niet ontvangen, stuur ons dan een bericht op wijkkrant@wijkpaneldezuidlanden.nl.

Lees Wijkkrant 29

Veel leesplezier!

Lees ook eerdere edities van de wijkkrant

Tijdelijke omleiding Van der Valk

Vanwege bestratingswerk wordt wordt een bericht gedeeld namens Van der Valk Hotel Leeuwarden.

EnquĂȘte wijkvoorziening De Zuidlanden

Het wijkpanel onderzoekt de haalbaarheid van een eigen wijkcentrum.

Meer nieuws