Wijkkrant 29 (december 2020)

Wijkkrant 29 (december 2020)

Elke wijkbewoner van Techum, Wiarda, De Klamp en Goutum-Súd ontvangt deze wijkkrant in de brievenbus.
Heeft u hem niet ontvangen, stuur ons dan een bericht op wijkkrant@wijkpaneldezuidlanden.nl.

Lees Wijkkrant 29

Veel leesplezier!

Lees ook eerdere edities van de wijkkrant

Enquête wijkvoorziening De Zuidlanden

Het wijkpanel onderzoekt de haalbaarheid van een eigen wijkcentrum.

Bijdrage Rabobank voor buurtparkje Nije Daam

Het Coöperatiefonds van de Rabobank steunt de aanleg van een initiatief bij het Alddjip in Techum

Meer nieuws