Bijdrage Rabobank voor buurtparkje Nije Daam

Bijdrage Rabobank voor buurtparkje Nije Daam

Een bewonersinitiatief voor een parkje met fruitbomen tussen de Nije Daam en het Alddjip in Techum is weer een stapje verder. Samen met 22 andere initiatieven in Leeuwarden en Noordwest-Friesland ontvangt het project een bijdrage van het Rabobank Coöperatiefonds.

De schep kan de grond in

Met het door de Rabobank toegekende bedrag van € 2.000 kunnen de initiatiefnemers verder met het verder uitwerken en uitvoeren van het plan. Eerder dit jaar informeerden de initiatiefnemers via een flyer de bewoners van Techum en werd al flink een bedrag aan donaties ingezameld. Ook werd een aantal perenbomen veiliggesteld die door corona werden aangeboden.

Er lijken geen praktische obstakels meer te zijn om het parkje te kunnen aanleggen. De gemeente neemt volgend jaar de bewerking van de grond mee bij de inrichting van de Nije Daam. Voor meer informatie over dit initiatief of als je wilt helpen/bijdragen kun je reageren op dit bericht.

Ook aan de slag met een eigen initiatief?

Stichting Wijkpanel De Zuidlanden heeft de aanvraag namens de initiatiefnemers ingediend bij het Coöperatiefonds van de Rabobank. Op dezelfde manier zijn in het verleden ook andere initiatieven uitgevoerd in de wijk met hulp van het wijkpanel. Bijvoorbeeld de pluktuin in Wiarda, de stadstuin in Techum en de ijsbaan.

Heb jij ook een idee voor een bewonersinitiatief of activiteit in De Zuidlanden? Wil je samen met wijkgenoten de handen uit de mouwen steken maar kun je nog wel wat hulp gebruiken bij zaken als communicatie, financiën en de juiste contacten? Neem dan contact op met het wijkpanel! Stuur hiervoor een mailtje naar info@wijkpaneldezuidlanden.nl.

De Zuidlander augustus 2021

Lees hier de wijkkrant editie augustus 2021.

Enquête wijkvoorziening De Zuidlanden

Het wijkpanel onderzoekt de haalbaarheid van een eigen wijkcentrum.

Meer nieuws