Werkzaamheden glijbaan natuurspeelplaats

Werkzaamheden glijbaan natuurspeelplaats

De gemeente Leeuwarden heeft gevraagd het volgende bericht te delen:

Hoewel het coronavirus ons land in zijn greep houdt, proberen we zoveel mogelijk werkzaamheden volgens planning uit te voeren. Zo ook de werkzaamheden aan de speeltuinen.

Binnenkort start Oosterhof Holman met het herstel van de zandbedden onder de speeltoestellen in de hele gemeente. Ook de speeltuin in uw buurt. Het zand wordt onder andere schoongemaakt, aangevuld met zand en waar nodig uitgediept. Deze reguliere werkzaamheden zijn nodig zodat de kinderen daarna weer veilig kunnen spelen op de speeltoestellen.

Tijdens de werkzaamheden is het speelterrein niet toegankelijk. Zo kan de aannemer goed, snel en veilig zijn werk uitvoeren.

Als aanwonenden van de speelplek ontvangen jullie deze brief in de bus zodat jullie op de hoogte zijn van de geplande werkzaamheden. En dat het speelterrein tijdens de werkzaamheden niet toegankelijk is. Het kan zijn dat door de werkzaamheden sprake is van enige overlast. De overlast zal tot het minimum beperkt worden.

Als omwonenden willen we ook graag een beroep op jullie doen om deze informatie te delen met zoveel mogelijk ouders en kinderen uit de omgeving.

Alvast heel hartelijk dank voor uw medewerking en excuses voor het ongemak.

De werkzaamheden wordt uitgevoerd in opdracht van de gemeente Leeuwarden. Mocht u vragen hebben over de werkzaamheden dan kunt u contact opnemen met de gemeente Leeuwarden via 14058.

Opdrachtgever: Gemeente Leeuwarden
Aannemer: Sight Landscaping
Uitvoerder: Oosterhof Holman

De Zuidlander augustus 2021

Lees hier de wijkkrant editie augustus 2021.

EnquĂȘte wijkvoorziening De Zuidlanden

Het wijkpanel onderzoekt de haalbaarheid van een eigen wijkcentrum.

Meer nieuws