Open Podium stadsverwarming De Zuidlanden

Open Podium stadsverwarming De Zuidlanden

Woensdag 29 januari (morgenavond) is er een vergadering van de gemeenteraad met als thema de stadsverwarming in De Zuidlanden (buurten Techum en Goutum Súd). De fractie van Lijst058 heeft enige tijd geleden vragen gesteld aan het college over het warmtenet, o.a. vanwege de hoge kosten waar gebruikers mee te maken hebben. Tijdens het Open Podium laat de raad zich nader informeren over dit onderwerp.

Deze vergadering is door Lijst058 onder de aandacht gebracht middels een flyer die huis aan huis is verspreid. Iedereen is welkom om het Open Podium bij te wonen. Wil je tijdens de vergadering inspreken om je stem te laten horen, meld je dan voor morgen (woensdag) 12.00 aan bij griffie@leeuwarden.nl. Wil je niet inspreken maar wel aanwezig zijn, een ieder kan het Open Podium bezoeken om 20.30 uur.

Flyer uitnodiging raadsvergadering stadsverwarming

 

De Zuidlander augustus 2021

Lees hier de wijkkrant editie augustus 2021.

EnquĂȘte wijkvoorziening De Zuidlanden

Het wijkpanel onderzoekt de haalbaarheid van een eigen wijkcentrum.

Meer nieuws