Wijkkrant 27 (december 2019)

Wijkkrant 27 (december 2019)

Elke wijkbewoner van Techum, Wiarda, De Klamp en Goutum-Súd ontvangt deze wijkkrant in de brievenbus.
Heeft u hem niet ontvangen, stuur ons dan een bericht op wijkkrant@wijkpaneldezuidlanden.nl.

Lees Wijkkrant 27

Veel leesplezier!

Lees ook eerdere edities van de wijkkrant

Afgelasting wijkbijeenkomst 15 januari a.s.

Toelichting wijkbijeenkomst en meer informatie over de activiteiten van het wijkpanel.

Uitnodiging inspiratiedag De Hem

De gemeente Leeuwarden gaat graag op 14 december met u in gesprek over De Hem.

Meer nieuws