Toegangsbandjes Sinterklaasfeest

Toegangsbandjes Sinterklaasfeest

Komende zaterdag beleeft Sinterklaas zijn eerste intocht in De Zuidlanden! Rond 13.30 zet hij voet aan wal aan de kade van de Bleek in Techum. Daarna gaat hij met zijn pieten in optocht naar Van der Valk Hotel Leeuwarden, waar hij van 14.30 tot 15.30 een Sinterklaasfeest viert voor de kinderen uit De Zuidlanden.

Kinderen/gezinnen die het feest bij Van der Valk willen bijwonen konden deze week op twee momenten een toegangsbandje ophalen. Gezien de belangstelling belooft het een gezellig feest te worden.

Was je niet in de gelegenheid om polsbandjes op te halen? De resterende bandjes worden voor aanvang uitgedeeld door vrijwilligers van de organisatie in de hal van het hotel.

Toegang tot de zaal is alleen mogelijk voor kinders en ouders met een polsbandje van het Sinterklasfeest (maximaal 1 ouder per gezin). Bandjes worden voor aanvang verstrekt zo lang de voorraad strekt. De intocht wordt medemogelijk gemaakt door Stichting Wijkpanel De Zuidlanden, onze Werkgroep Jeugd en Van der Valk Hotel Leeuwarden. We hopen op een mooie middag!

Foto's van Sinterklaasintocht in De Zuidlanden:

Meer nieuws over Sinterklaasintocht in De Zuidlanden:

Uitnodiging inspiratiedag De Hem

De gemeente Leeuwarden gaat graag op 14 december met u in gesprek over De Hem.

Fietspad Wiarda-De Klamp

In reactie op vragen uit de wijk kijkt de gemeente concreet hoe snel dit kan worden aangelegd.

Meer nieuws