Sint Maarten in De Zuidlanden 2019

Sint Maarten in De Zuidlanden 2019

Met Sint Maarten gaan de kinderen weer langs de deuren met hun lampion en vrolijke liedjes. Mogen ze bij u zingen voor iets lekkers? Zet dan een lichtje bij de deur!

Bij De Bleek in Techum wordt net als vorig jaar voor wat extra gezelligheid en wat warms te drinken gezorgd in samenwerking met By It Alddjip. Hiervoor kun je op maandag 11 november van 17.30-19.30 terecht bij het speeltuintje bij It Tek in Techum.

We hopen dat her weer een geslaagde Sint Maarten wordt!

Uitnodiging inspiratiedag De Hem

De gemeente Leeuwarden gaat graag op 14 december met u in gesprek over De Hem.

Fietspad Wiarda-De Klamp

In reactie op vragen uit de wijk kijkt de gemeente concreet hoe snel dit kan worden aangelegd.

Meer nieuws