Fietspad Wiarda-De Klamp

Fietspad Wiarda-De Klamp

In De Zuidlanden is een fietsverbinding gepland tussen de Hounsdyk en de Wergeasterdyk. Het wijkpanel ontvangt regelmatig vragen van bewoners en werkgroepen wanneer dit fietspad door de gemeente wordt gerealiseerd. Deze belangrijke verbinding binnen de wijk wordt op dit moment gemist. Dit geldt in het bijzonder voor bewoners in Wiarda. Op weg naar bijvoorbeeld de basisscholen in de wijk zijn zij nu nog aangewezen op andere routes of de auto.

Om het fietspad te kunnen aanleggen moet er halverwege een brug over de Wurdumerfeart gebouwd worden. Tevens valt een deel van het fietspad onder het toekomstige buurtschap De Hem. De plannen voor De Hem bevinden zich in een vroeg stadium.

Vanwege de aanhoudende signalen dat het fietspad hard wordt gemist heeft het wijkpanel gevraagd of de aanleg van het fietspad ook naar voren kan worden gehaald. De gemeente heeft toegezegd zich te zullen inspannen om de aanleg van het fietspad zo veel mogelijk te versnellen.

Wat dit precies betekent voor de planning voor het fietspad zal de gemeente zelf communiceren. Ook gaat de gemeente in gesprek met ouders en vertegenwoordigers van de scholen over de verkeersveiligheid van het aan te leggen fietspad, dat door een gebied loopt waar de komende jaren nog wordt gebouwd.

Voor het gedeelte tussen de Hounsdyk en de Wurdumerfeart is bij de aanleg van de vaarverbinding naar Wiarda  ruimte gereserveerd aan de zuidkant van het water.

De nieuwbouw van De Sprong gezien vanaf het water naar Wiarda
De nieuwbouw van basisschool De Sprong gezien vanaf het water naar Wiarda. Tijdens het wijkfeest in september werden sloepjes ingezet als watertaxi om Techum en Wiarda met elkaar te verbinden. Foto: Darkster Fotografie

Doe je mee aan World Cleanup Day?

Vind je een schone wijk belangrijk? Op 19 september is het Wereld Schoonmaak Dag.

Theetuin Stadstuin Techum van start

Bij Stadstuin Techum wordt gewerkt aan een theetuin. Deze is geopend vanaf 4 juli.

Meer nieuws