Nieuwe functie voor eeuwenoud laantje

Nieuwe functie voor eeuwenoud laantje

In opdracht van de gemeente wordt aan de westkant van De Zuidlanden gewerkt aan een fiets-voetpad tussen de Uniadyk en de Brédyk. Dit pad zal via het Soldatepaad aansluiten op de fietstunnel onder het spoor, onderdeel van het toekomstige station Werpsterhoeke.

In de toekomst worden de overwegen bij Werpsterhoek en in Barrahûs afgesloten. Over deze geplande afsluiting zullen de gemeente en ProRail ter zijner tijd communiceren.

Dankzij het pad is er ook na deze afsluiting vanuit Techum een goede fiets- en wandelroute naar de westkant van het spoor beschikbaar. Hierdoor blijven onder andere De Swette en de huisartsen in Wytgaard, die ook praktijk houden in de Techumerpleats, vanuit De Zuidlanden goed bereikbaar.

Het pad maakt gebruik van een historisch laantje. Dit was vroeger onderdeel van een pad tussen Barrahûs en Swichum. De verbinding is in eerste instantie tijdelijk en wordt gerealiseerd in afwachting van de definitieve verlenging van het bestaande fietspad langs het Alddjip.

Uitnodiging inspiratiedag De Hem

De gemeente Leeuwarden gaat graag op 14 december met u in gesprek over De Hem.

Fietspad Wiarda-De Klamp

In reactie op vragen uit de wijk kijkt de gemeente concreet hoe snel dit kan worden aangelegd.

Meer nieuws