Informatieavond zendmast roept vragen op

Informatieavond zendmast roept vragen op

Op 30 oktober vond er een informatieavond plaats over het plan voor een telecommast op het terrein van sportpark Wiarda. Initiatiefnemer NOVEC B.V. lichtte deze avond haar plannen toe voor een zendmast in de noordelijke hoek van het sportcomplex. Het plan riep veel vragen op bij aanwezige omwonenden en vertegenwoordigers van Wijkpanel De Zuidlanden en Dorpsbelang Goutum.

De gemeente heeft aangegeven verplicht te zijn mee te werken aan het realiseren van nutsvoorzieningen zoals zendmasten. Wel heeft zij invloed op de locatie. De gemeente laat weten nog te werken aan de beantwoording van de gestelde vragen. Men verwacht de vragen spoedig van antwoorden te kunnen voorzien. Naar aanleiding van de informatieavond is toegezegd dat in overleg met omwonenden en vertegenwoordigers van het wijkpanel en dorpsbelang opnieuw naar de locatie zal worden gekeken.

Open Podium stadsverwarming De Zuidlanden

Woensdag 29 januari (morgenavond) is er een vergadering van de gemeenteraad met als thema de stadsverwarming in De Zuidlanden (buurten Techum...

Afgelasting wijkbijeenkomst 15 januari a.s.

Toelichting wijkbijeenkomst en meer informatie over de activiteiten van het wijkpanel.

Meer nieuws