Informatieavond zendmast roept vragen op

Informatieavond zendmast roept vragen op

Op 30 oktober vond er een informatieavond plaats over het plan voor een telecommast op het terrein van sportpark Wiarda. Initiatiefnemer NOVEC B.V. lichtte deze avond haar plannen toe voor een zendmast in de noordelijke hoek van het sportcomplex. Het plan riep veel vragen op bij aanwezige omwonenden en vertegenwoordigers van Wijkpanel De Zuidlanden en Dorpsbelang Goutum.

De gemeente heeft aangegeven verplicht te zijn mee te werken aan het realiseren van nutsvoorzieningen zoals zendmasten. Wel heeft zij invloed op de locatie. De gemeente laat weten nog te werken aan de beantwoording van de gestelde vragen. Men verwacht de vragen spoedig van antwoorden te kunnen voorzien. Naar aanleiding van de informatieavond is toegezegd dat in overleg met omwonenden en vertegenwoordigers van het wijkpanel en dorpsbelang opnieuw naar de locatie zal worden gekeken.

Theetuin Stadstuin Techum van start

Bij Stadstuin Techum wordt gewerkt aan een theetuin. Deze is geopend vanaf 4 juli.

Werkzaamheden glijbaan natuurspeelplaats

De gemeente herstelt binnenkort het zandbed van de glijbaan in de Klimop.

Meer nieuws