Inrichting Wiarda fase 1, 2 en 3

Inrichting Wiarda fase 1, 2 en 3

Eind september hadden vertegenwoordigers van Wijkpanel De Zuidlanden en onze werkgroep Wiarda weer een overleg met de projectleider van de gemeente voor het woonrijp maken van dit buurtschap.

Planning inrichten fase 1

De geplande start van het inrichten van fase 1 is in het laatste kwartaal van 2019. Waarschijnlijk wordt begonnen worden met de Ljepper en de Ofset. Omdat achterin de Ljepper en op de Pols nog een aantal woningen net in aanbouw zijn, zullen de Pols en de Ynset en de Skans daarna aan de beurt zijn.

In de planning staat ook dat er vóór het vaarseizoen 2020 één van de drie bruggen bij de havenkom opgeleverd gaat worden. Hierdoor zou de havenkom rond april bereikbaar moeten zijn. De andere twee bruggen volgen na de bouwvak.

De publicatie van het definitief ontwerp voor fase 1 door de gemeente heeft nog enkele vragen van bewoners opgeleverd. Dit heeft in een aantal gevallen geleid tot contact met de gemeente en/of de werkgroep Wiarda. Enkele kleine aanpassingen zullen waar mogelijk nog worden meegenomen. Hoewel niet aan alle wensen tegemoet kon worden gekomen is onze indruk over het geheel genomen positief. Verschillende ideeën kunnen in de toekomst misschien alsnog worden gerealiseerd als bewonersinitiatief, waarvan er in Wiarda inmiddels al meerdere worden opgestart. Het ontwerp voor het groen wordt nog verder uitgewerkt.

Ontwerp inrichting fase 2 en 3

De projectleider gaf aan dat voor fase 2 en 3 de ontwerpen voor het woonrijp maken ook voor het einde van 2019 klaar zijn. Zijn er bewoners in fase 2 en 3 die hier feedback op willen geven/mee over in gesprek willen gaan, na oplevering van het ontwerp? Meld je dan aan bij Werkgroep Wiarda via het contactformulier.

Uitnodiging informatieavond IKC De Sprong

IKC De Sprong nodigt u uit voor een avond over het nieuwe gebouw.

Tekeningen woonrijp maken Techum

Het ontwerp voor de laatste delen die nog ingericht moeten worden is vastgesteld.

Meer nieuws