Uitnodiging informatieavond IKC De Sprong

Uitnodiging informatieavond IKC De Sprong

IKC De Sprong verwacht rond de jaarwisseling het nieuwe gebouw in De Klamp te kunnen betrekken. Op donderdagavond 31 oktober organiseert het integraal kindcentrum een informatieavond over de nieuwbouw. De bijeenkomst is bedoeld voor ouders en andere belangstellenden uit de wijk.

In het eerste gedeelte van de bijeenkomst wordt u geïnformeerd over de bouw, inclusief informatie over de planning, het gebouw, de inrichting van het plein en omgeving en de verkeerssituatie rondom de school. In het tweede gedeelte gaat het met name over onderwijs en de kinderopvang. Vertegenwoordigers van de school, BMS, Sinne Kinderopvang en Projectbureau De Zuidlanden van de gemeente zullen aanwezig zijn. Namens de deelnemers in het IKC bent u van harte uitgenodigd.

De locatie van de bijeenkomst op 31 oktober is het Valk Hotel Leeuwarden. De aanvang is 20:00 uur.

Inrichting Wiarda fase 1, 2 en 3

De gemeente werkt nog druk aan de plannen voor het woonrijp maken van Wiarda.

Tekeningen woonrijp maken Techum

Het ontwerp voor de laatste delen die nog ingericht moeten worden is vastgesteld.

Meer nieuws