Hoe staat het met het hondenlosloopterrein?

Hoe staat het met het hondenlosloopterrein?

Tussen Techum en De Klamp, in de hoek van It Uleboerd en de Buorkerij, ligt een terrein waar honden los mogen lopen. Hiervoor is begin dit jaar door de afdeling Wijkzaken van de gemeente een plan gemaakt. Deze afdeling verzorgt ook de aanleg en het beheer van dergelijke terreinen elders in de gemeente.

In het plan zijn ideeën verwerkt die zijn verzameld tijdens de inloopavond voor een totaalplan voor de groenstructuur in De Zuidlanden. Ook wensen die hondenbezitters en omwonenden hebben gedeeld met het wijkpanel zijn in dit plan meegenomen. Eerder heeft de gemeeente besloten het terrein uit te breiden met een tweede gedeelte. Dit gebeurde mede op verzoek van wensen die bij het wijkpanel waren binnengekomen.

Dit voorjaar is begonnen met de definitieve inrichting van het eerste gedeelte. Om het terrein af te kunnen sluiten is bij de ingang een hek geplaatst. Er is overwogen het terrein volledig te omheinen met een hek. Dit past minder goed bij het open en landelijke karakter van de ruimte tussen de buurtschappen. Daarom is er voor gekozen de omheining vooralsnog alleen uit brede sloten te laten bestaan.

Vanwege ervaringen met andere terreinen is besloten het terrein meteen goed aan te leggen. Om problemen in natte periodes voor te zijn is het terrein is geëgaliseerd en voorzien van drainage. Vervolgens is het door de aannemer ingezaaid. Vooral de eerste weken is er intensief gemaaid. Zo kon een stevige grasmat groeien. Het maaien zorgt er ook voor dat distels en andere onkruiden langzaam verdwijnen. Kort geleden is een schelpenpaadje aangebracht. De komende tijd worden er nog twee bankjes en enkele kleine speeltoestellen voor honden geplaatst.

De gemeente zou graag verder gaan met de tweede fase. Omdat bij dit gedeelte aan één kant nog geen sloot ligt, komt hier wat meer bij kijken. Het projectbureau van de gemeente kiest ervoor om met het graven van deze sloot te wachten op het groenplan voor het omliggende gebied. Hierbinnen kan de vrijgekomen grond worden hergebruikt, zodat het niet afgevoerd hoeft te worden. Dit betekent wel dat het een paar jaar kan duren voor het losloopterrein kan worden afgemaakt. Juist terwijl aan het inrichten van woonstraten voortvarend wordt gewerkt, is het jammer dat het losloopterrein nog niet wordt afgemaakt.

Het wijkpanel blijft met de gemeente in gesprek over de planning en de inrichting van het losloopterrein. Als het plan nog wordt herzien, lijkt het ons goed dit aan omwonenden en gebruikers voor te leggen. Op kortere termijn zien we graag in elk geval een betere verbinding tussen de Buorkerij en het paadje op het terrein.

Theetuin Stadstuin Techum van start

Bij Stadstuin Techum wordt gewerkt aan een theetuin. Deze is geopend vanaf 4 juli.

Werkzaamheden glijbaan natuurspeelplaats

De gemeente herstelt binnenkort het zandbed van de glijbaan in de Klimop.

Meer nieuws