Geslaagde kennismaking met de burgemeester

Geslaagde kennismaking met de burgemeester

Burgemeester Sybrand Buma trapte vanochtend zijn ronde van kennismakingsbezoeken langs de wijken en dorpen van Leeuwarden af in De Zuidlanden. Per boot en met behulp van de Leeuwarder City Train heeft hij in korte tijd veel van de wijk kunnen zien. Onderweg was er ruimte voor gesprekken met bewoners uit onze buurten Techum, Wiarda en De Klamp.

Tijdens het bezoek maakte de burgemeester kennis met enkele leden van het wijkpanel en van werkgroepen als Wijkfeest, Jeugd, Verkeer, Wijkkrant, IJsbaan en Wiarda. In de diverse gesprekken kwamen verschillende thema's vaak terug, waaronder verbinding (binnen de wijk en met de gemeente), jeugd en het goed afmaken van de wijk.

Als aandenken aan het bezoek en voor nog een nadere kennismaking met onze wijk en de bewoners nam Buma een boekje in ontvangst. Hierin zijn de door het wijkpanel ontvangen brieven aan de burgemeester gebundeld. Vooral kinderen van de basisscholen De Pionier en De Sprong hebben hier fanatiek aan bijgedragen.

Gerelateerde foto's

Theetuin Stadstuin Techum van start

Bij Stadstuin Techum wordt gewerkt aan een theetuin. Deze is geopend vanaf 4 juli.

Werkzaamheden glijbaan natuurspeelplaats

De gemeente herstelt binnenkort het zandbed van de glijbaan in de Klimop.

Meer nieuws