Brieven aan de burgemeester

Brieven aan de burgemeester

Op 26 augustus is Sybrand Buma geïnstalleerd als nieuwe burgemeester van Leeuwarden. Hij is de opvolger van Ferd Crone, die dit ambt sinds 2007 heeft vervuld. Om de gemeente te leren kennen maakt dhr. Buma een kennismakingsronde langs alle wijken en dorpen.

Op donderdag 19 september staat een bezoek aan zes zuidelijke wijken en dorpen gepland. De dag begint in De Zuidlanden, met een bezoek aan de buurten Techum en Wiarda en een vaartocht via De Klamp. In korte tijd laten we zo veel mogelijk van de wijk zien en zal dhr. Buma ook met enkele bewoners kennismaken.

Graag willen we de burgemeester een boekwerk overhandigen met brieven van wijkbewoners. Als aandenken aan zijn eerste bezoek aan de wijk - en om nog wat uitgebreider kennis te maken met De Zuidlanden en de bewoners.

Doe je mee?

Schrijf een brief waarin je de burgemeester welkom heet in onze gemeente en waarin je iets over de wijk vertelt. Foto's invoegen mag! Wat maakt onze wijk, je buurt en/of je huis bijzonder? Waar ben je trots op in de wijk en de stad? Welke wensen heb je voor de burgemeester (en misschien wel voor de wijk)?

Brieven kunnen in digitale vorm worden gemaild naar buma@wijkpaneldezuidlanden.nl.
Dit mag d.m.v. een Word-document, PDF of ingescande JPG. Als het maar een staand A4-formaat is.
Alle brieven die vóór dinsdag 17 september om 12.00 uur bij ons zijn binnengekomen zullen worden gebundeld tot een boekwerk dat op 19 september wordt overhandigd.

Afgelasting wijkbijeenkomst 15 januari a.s.

Toelichting wijkbijeenkomst en meer informatie over de activiteiten van het wijkpanel.

Wijkkrant 27 (december 2019)

Lees hier de wijkkrant editie december 2019.

Meer nieuws