De basisscholen zijn weer begonnen

De basisscholen zijn weer begonnen

Deze week begint ook voor de basisscholen in De Zuidlanden het nieuwe schooljaar. Dit betekent dat er 's ochtends en 's middags weer verkeersdrukte rondom de scholen is. Ook zijn er rond die tijd veel kinderen in het verkeer die lopend of op de fiets naar school of naar huis gaan.

Om het zo veilig mogelijk te houden is het raadzaam om goed op de snelheid en elkaar te letten. Vooral deze eerste weken waarin het voor iedereen weer even wennen is. Kinderen zo veel mogelijk op de fiets naar school laten gaan in plaats van met de auto komt eveneens de veiligheid ten goede. Een verkeersveilige wijk maken we met elkaar!

Behalve op ouders en andere wijkbewoners doen we ook een beroep op aannemers en andere bezoekers van onze wijk. Vandaar dat de werkgroep verkeer zowel bij de ingangen van de wijk als bij de scholen weer de bekende "De scholen zijn weer begonnen"-spandoeken heeft opgehangen.

Niet alleen deze week, ook later dit schooljaar zijn er veranderingen op het gebied van het verkeer in de wijk. Zo verhuist basisschool De Sprong later dit jaar naar een nieuw gebouw in De Klamp. Door de bouw van nieuwe wegen en woningen veranderen eveneens routes naar de scholen. Het wordt drukker in De Zuidlanden en we blijven te maken houden met bouwverkeer in de wijk. In de gesprekken met de gemeente van het wijkpanel en onze werkgroepen worden knelpunten en zorgen regelmatig onder de aandacht gebracht. Voorbeelden hiervan zijn de verkeersveiligheid van de Nije Daam, het nog ontbrekende fietspad tussen De Klamp en Wiarda, het woonrijp maken van buurtschappen en de wijze waarop de verkeersstructuur in de wijk bij de ontwikkeling van nieuwe buurtschappen wordt afgemaakt. Wilt u dat ook uw ideeën hierover gehoord worden, deel deze dan met de gemeente en het wijkpanel.

Afgelasting wijkbijeenkomst 15 januari a.s.

Toelichting wijkbijeenkomst en meer informatie over de activiteiten van het wijkpanel.

Wijkkrant 27 (december 2019)

Lees hier de wijkkrant editie december 2019.

Meer nieuws