Update woonrijp maken in De Zuidlanden

Update woonrijp maken in De Zuidlanden

De gemeente werkt aan plannen voor de definitieve inrichting van straten en buurten waar de bouwactiviteiten klaar zijn. Voor Wiarda en Techum hebben leden van Wijkpanel De Zuidlanden en onze werkgroepen Wiarda en Verkeer in verschillende overleggen wensen en aandachtspunten vanuit de wijk overgebracht.

Recent heeft de gemeente de definitieve inrichtingsplannen voor Wiarda fase 1 en Goutum-Súd gepubliceerd. Ook voor Techum zal de gemeente in de nabije toekomst zo'n tekening online zetten. Bij het ontwerp voor De Klamp is al meteen een meer uitgewerkt inrichtingsplan gemaakt, waarover een op te richten werkgroep De Klamp zich nog zou kunnen buigen. Voor Goutum-Súd, officieel een buurt in Goutum, voert de gemeente overleg met Dorpsbelang Goutum.

Een gedeelte van de verzamelde en door ons naar voren gebrachte wensen en aandachtspunten voor Wiarda fase 1 en Techum wordt meegenomen in de inrichtingsplannen. Een deel is helaas niet gehonoreerd. Enkele wensen kunnen wellicht op een andere manier worden gerealiseerd, bijvoorbeeld middels een bewonersinitiatief of via andere regelingen en afdelingen binnen de gemeente.

Hoewel het mooi is dat delen van de wijk worden afgemaakt, merken we dat de plannen ook commentaar opleveren. Op enkele punten wijkt de geplande inrichting af van verwachtingen die in het verleden door de gemeente of bij de verkoop van woningen zijn gecreëerd. Hoewel die veranderingen vrijwel altijd redenen hebben, vinden we het belangrijk dat bewoners zich op zijn minst gehoord moeten voelen door de gemeente. Hoewel het niet mogelijk zal zijn iedereen tevreden te stellen, zijn we er van overtuigd dat in veel gevallen oplossingen of compromissen mogelijk zijn. Waar dat echt niet lukt moet duidelijk zijn waarom.

Het wijkpanel en onze werkgroepen blijven graag met de gemeente in gesprek over de plannen voor het definitief inrichten van de wijk. Heeft u een reactie op de plannen, laat het ons dan weten via het contactformulier.

Bekijk de tekening voor Wiarda fase 1

Op de tekening van Wiarda staat het eerder geplande fietsbruggetje bij De Ljepper niet ingetekend. Er is toegezegd dat dit bruggetje er wel komt. Verder is in de plannen sprake van officiële opstelplaatsen voor de afvalinzameling, een wijziging ten opzichte van het beleid in Leeuwarden die tot nu toe niet ter sprake is geweest.

Doe je mee aan World Cleanup Day?

Vind je een schone wijk belangrijk? Op 19 september is het Wereld Schoonmaak Dag.

Theetuin Stadstuin Techum van start

Bij Stadstuin Techum wordt gewerkt aan een theetuin. Deze is geopend vanaf 4 juli.

Meer nieuws