Hendrik Algraweg vanaf 12 juli afgesloten

Hendrik Algraweg vanaf 12 juli afgesloten

De Hendrik Algraweg is vanaf 12 juli 2019, 20.00 uur, definitief afgesloten voor alle verkeer. De gemeente Leeuwarden sluit de weg af om aan de eerste werkzaamheden voor de nieuwe wijk Middelsee te kunnen beginnen. Dat de weg dicht zou gaan was al voorzien in de plannen voor de Haak om Leeuwarden. De weg is de afgelopen jaren opengebleven in afwachting van de afronding van enkele andere projecten binnen Vrij-Baan en het doorlopen van de voor de afsluiting benodigde procedures.

De fysieke afsluitingen komen net voorbij de aansluiting van het Fries Landbouwmuseum vanaf de Overijsselselaan te staan en bij de Newtonlaan direct bij de rotonde, het Fries Landbouwmuseum blijft vanaf de Overijsselselaan bereikbaar. Het deel van de Hendrik Algraweg tussen het spoor en de Newtonweg blijft alleen open voor landbouwverkeer. Bedrijvenen winkelpark De Zwette is bereikbaar via onder andere De Haak om Leeuwarden (N31).

Tussen de Overijsselselaan en de spoorlijn naar Heerenveen verrijst de komende jaren de nieuwe wijk Middelsee. In deze nieuwste wijk van Leeuwarden, direct onder het Van Harinxmakanaal, komen zo’n 2.700 woningen. De eerste werkzaamheden bestaan uit grondwerkzaamheden voor de nieuwe (wegen)structuur en het verleggen van kabels en leidingen.

Kijk voor meer informatie op www.leeuwarden.nl/wijwerkenaan en www.middelsee.nl.

Bron: Gemeente Leeuwarden

Sinterklaas bezoekt 23 november De Zuidlanden

Om 13:30 komt de Sint aan bij de kade aan De Bleek in Techum

Nieuwe functie voor eeuwenoud laantje

Gemeente zorgt voor alternatieve verbinding naar de westkant van de spoorlijn.

Meer nieuws