Gebruik van de Eco-Iglo voor wijkactiviteiten

Gebruik van de Eco-Iglo voor wijkactiviteiten

Het afgelopen jaar hebben we in onze contacten met de gemeente de wens naar voren gebracht om als wijk meer gebruik te kunnen van de ECO Iglo. Tot nu toe was deze, naast het gebruik door de makelaars en als werk- en afspraaklocatie voor de gemeente, alleen beschikbaar voor overleggen van het wijkpanel en onze werkgroepen.

Afspraken over gebruik voor en door de wijk

De ECO Iglo zal op termijn worden gedemonteerd. Tot die tijd zou er wellicht gebruik van gemaakt kunnen worden voor wijkgerelateerde activiteiten. De gemeente heeft nu afspraken gemaakt (voorzien van duidelijke kaders) met het wijkpanel over eventueel gebruik voor en door bewoners in de wijk De Zuidlanden.

We zullen niet alle afspraken hier vermelden, maar één van de meest voor de hand liggende is; de activiteit moet een duidelijk wijk gerelateerd karakter hebben en dus niet voor persoonlijke doeleinden op privé gerelateerde zaken. Onder andere de werkgroep Jeugd heeft aangegeven hier op korte termijn gebruik van te willen maken.

Ik wil iets organiseren, wat nu?

Bewoners die het idee hebben om iets te organiseren voor de wijk kunnen contact opnemen met het wijkpanel via het contactformulier. Waar mogelijk kunnen we je ook in contact brengen met één van onze werkgroepen. Ook kunnen we de activiteit eventueel ondersteunen, bijvoorbeeld op het gebied van communicatie.

Voor gebruik van de Eco-Iglo zal afstemming plaats moeten vinden met de contactpersoon bij de gemeente.

De iglo is een tussenstap

Op termijn gaat het wijkpanel voor een volwaardige plek om wijkactiviteiten te kunnen organiseren. Door veranderd gemeentelijk beleid maakt een wijkgebouw geen deel uit van de plannen voor De Zuidlanden. Daaraan bestaat echter wel degelijk behoefte. Niet in de laatste plaats voor de jeugd in de wijk.

Zo'n wijkvoorziening kan de vorm hebben van een eigen wijkgebouw of een onderkomen dat wordt gedeeld met andere organisaties in de wijk. Hierover zijn we al enige tijd met de gemeente in gesprek. Voorzichtig lijken er perspectieven te onstaan.

Om het nut van zo'n plek aan te tonen en ook meteen een goede start te kunnen maken, is het nodig om nu al activiteiten op te kunnen bouwen. Hoewel aan het gebruik van de iglo vanwege de plek en de andere gebruikers beperkingen zitten, hopen we dat de mogelijkheden die de gemeente hier biedt een goede tussenstap kunnen zijn.

Theetuin Stadstuin Techum van start

Bij Stadstuin Techum wordt gewerkt aan een theetuin. Deze is geopend vanaf 4 juli.

Werkzaamheden glijbaan natuurspeelplaats

De gemeente herstelt binnenkort het zandbed van de glijbaan in de Klimop.

Meer nieuws