Werkgroep Wiarda gaat voor BuurtAED

Werkgroep Wiarda gaat voor BuurtAED

Onze Werkgroep Wiarda is een inzameling gestart voor een BuurtAED in het buurtschap Wiarda. Met een eigen AED kunnen we levens redden in de buurt. Draag jij ook een steentje bij aan deze buurtactie? In 30 dagen tijd hopen we genoeg geld in te zamelen, zodat wij binnenkort een eigen AED in de buurt hebben hangen!

De BuurtAED zou bij één van de appartementengebouwen van Hoekstra komen te hangen. Zij nemen de jaarlijkse elektriciteitskosten voor rekening en betalen samen met het wijkpanel de aansluitkosten. Zodoende blijven voor de inzameling alleen de kosten van de AED zelf over. Op het moment van schrijven zijn er al een aantal donaties en een bijdrage van Philips binnen. Van de benodigde € 2.735 hebben we nog ongeveer de helft te gaan. Help je mee het doel te halen?

Doneer ook aan een AED in Wiarda

Wat is een AED?

Een AED (Automatische Externe Defibrillator) kan iemand met een hartstilstand een elektrische schok geven. Die moet ervoor zorgen dat het hart weer normaal gaat kloppen. Zo kan een AED iemands leven redden. In woonwijken komen de meeste hartstilstanden voor. Maar daar hangen vaak geen AED’s. De Hartstichting raadt iedereen aan om te zorgen dat er zo dichtbij mogelijk een AED hangt die ook ‘s nachts bereikbaar is. Elke seconde telt bij een hartstilstand.

In De Zuidlanden hangt op dit moment al een AED in Techum. Deze bevindt zich in een beveiligde kast aan de buitenzijde van het gzondheidscentrum in de Techumerpleats. Meer over deze AED is te lezen in dit bericht uit 2016.

Actie voor buurt-AED in Wiarda geslaagd

Na de succesvolle inzamelingsactie kan de AED binnenkort worden geplaatst.

Brieven aan de burgemeester

Dhr. Buma begint zijn kennismaking met wijken en dorpen op 19 september in De Zuidlanden.

Meer nieuws