Raad in debat over buurtschap Unia

Raad in debat over buurtschap Unia

Afgelopen woensdag gaven diverse insprekers uit de wijk in de gemeenteraad hun mening over het aangepaste plan voor het buurtschap Unia. Met het niet bebouwen van de Trijehoeke en het herstellen van de sloepenroute naar het eerder geplande verloop is het plan beter geworden, maar de algemene stemming was dat het plan te weinig is verbeterd. De open ruimte tussen Techum en Unia is niet vergroot, zoals ook blijkt uit impressies uit de presentatie van de bewoners van De Opfeart. Het verkeersnetwerk (een belangrijk punt voor de hele wijk) wordt ook in het aangepaste plan niet afgemaakt. Een registratie van dit open podium is hier terug te kijken.

Na de informatiebijeenkomst over het gewijzigde plan en de insprekers van vorige week staat het onderwerp Unia vanavond opnieuw op de agenda van de gemeenteraad. Raadsleden gaan vanavond met elkaar en de verantwoordelijk wethouder in debat. Veel aandacht zal uitgaan naar hoe de communicatie met wijkbewoners en het wijkpanel is verlopen. Ook de vraag of betere communicatie had geleid tot een acceptabel plan en of het nu voorliggend plan wel voldoet aan de opdracht van de gemeenteraad (de structuurvisie uit 2011 en de motie groenstructuur uit 2018) verdienen aandacht.

Als de raad na vanavond voldoende is geïnformeerd en vindt dat er genoeg over is gedebateerd wordt het stedenbouwkundig plan volgende week behandeld tijdens de besluitvorming.

Wijkfeest De zuidlanden - The movies 2019

Het aftellen tot het wijkfeest kan beginnen, maar er is nog wel wat hulp nodig!

Update woonrijp maken in De Zuidlanden

De gemeente heeft het ontwerp voor de inrichting van Wiarda fase 1 gepubliceerd.

Meer nieuws