Bestemming cheque Drachtsterweg bekend

Bestemming cheque Drachtsterweg bekend

In maart vroegen we om ideeën om een bijdrage van € 2.500 in de wijk te besteden. De Provincie Fryslân stelt dit bedrag beschikbaar aan onze wijk De Zuidlanden ter afsluiting van het project Drachtsterweg. In dat project zijn de afgelopen jaren onder meer een aquaduct en een gecombineerde onderdoorgang voor sloepen en fietsers gebouwd.

De oproep leverde tientallen leuke reacties op. Hier waren hele ambitieuze plannen bij, maar ook kleinere ideeën. Het wijkpanel heeft besloten de cheque te bestemmen voor één van de wensen die meest werden genoemd: een pannakooi.

Hoe nu verder?

De wens voor een pannakooi bestaat al langer in de wijk. Een pannakooi is niet goedkoop en in het project De Zuidlanden is hiervoor geen apart budget gereserveerd. Als de gemeente deze vanuit de grondexploitatie zou realiseren, dan betekent dit dat er minder geld overblijft voor andere speeltoestellen in en om de nog te bouwen buurtschappen. Hoewel de cheque van de provincie ook nog maar een klein deel van de kosten dekt, vinden we het een mooi en concreet begin om samen met de gemeente te kijken hoe we deze wens voor elkaar kunnen krijgen.

De gemeente en het wijkpanel hebben intussen afgesproken dat we samen gaan bekijken waar een pannakooi zou kunnen komen, wat dit gaat kosten en hoe we het resterende bedrag bij elkaar kunnen krijgen. Dit zal wat tijd kosten, maar zodra er meer over te melden is laten we het weten.

Omdat een eigen pannakooi voor elk buurtschap niet realistisch is wordt er goed gekeken waar deze het beste kan komen, en wat die keuze betekent voor de behoefte van de doelgroep van de pannakooi wat verderop in de wijk. Dit wordt hopelijk spoedig vervolgd!

En de andere ideeën dan?

Er zijn een heleboel originele suggesties binnengekomen. Een deel van de reacties nemen we mee in het contacten met de gemeente over de ontwikkeling van de wijk. Een klein deel van de ideeën was zo groot of juist specifiek dat we voor het wijkpanel op dit moment geen rol zien. Bij ideeën die zich goed lenen voor een bewonersinitiatief kijken we graag hoe het wijkpanel kan ondersteunen met o.a. tips, communicatie, contacten en een eventuele financiële bijdrage vanuit het wijkpanelbudget. Enkele van de binnengekomen mails zullen we daarom nog apart beantwoorden.

Heb je een goed idee voor de wijk én ben je bereid zelf het voortouw te nemen bij het maken en uitvoeren van een plan? Neem dan gerust contact op, zodat we kunnen kijken hoe het wijkpanel kan ondersteunen.

Afgelasting wijkbijeenkomst 15 januari a.s.

Toelichting wijkbijeenkomst en meer informatie over de activiteiten van het wijkpanel.

Wijkkrant 27 (december 2019)

Lees hier de wijkkrant editie december 2019.

Meer nieuws