Vervolg raadsbehandeling Unia

Vervolg raadsbehandeling Unia

Het college van B en W heeft afgelopen dinsdag een besluit genomen over aanpassingen binnen het plan voor Unia. Met de voorgestelde wijzigingen wordt aan enkele wensen en bezwaren vanuit de wijk tegemoetgekomen, maar niet alle. Tijdens een informatiebijeenkomst op donderdag 23 mei bij Van der Valk zal de gemeente het aangepaste plan voor het buurtschap presenteren aan de wijk. Bewoners hebben hiervoor een uitnodiging ontvangen.

Op woensdag 29 mei staat het onderwerp op de agenda van de gemeenteraad. Dan laat de raad zich door de wethouder informeren over het aangepaste plan. Tijdens dit open podium hebben wijkbewoners en andere belanghebbenden eventueel de gelegenheid hun visie op het nieuwe plan te delen met de raad door in te spreken. Uiteindelijk zal de gemeenteraad nog moeten besluiten over het plan.

Het gewijzigde Stedenbouwkundig- en beeldkwaliteitsplan Unia, dat op 23 en 29 mei wordt besproken, is hier te downloaden.

Actie voor buurt-AED in Wiarda geslaagd

Na de succesvolle inzamelingsactie kan de AED binnenkort worden geplaatst.

Brieven aan de burgemeester

Dhr. Buma begint zijn kennismaking met wijken en dorpen op 19 september in De Zuidlanden.

Meer nieuws