Plannen voor ruimtegebrek scholen

Plannen voor ruimtegebrek scholen

De gemeente Leeuwarden en scholenkoepel Proloog zijn eruit hoe het tekort aan leslokalen bij de basisscholen Wiardaskoalle in Goutum en De Pionier in Techum kan worden opgelost. De basisscholen in 'Leeuwarden-Zuid' groeien sneller dan verwacht uit hun jas.

Een verbouwing van de Wiardaskoalle moet er voor zorgen dat alle kinderen op dezelfde locatie naar school kunnen. Een toelatingsbeleid moet voorkomen dat de school nog verder groeit.

In Techum wordt Kindcentrum De Pionier uitgebreid naar een gebouw voor 475 leerlingen. Hierbinnen moet ook weer ruimte zijn voor de buitenschoolse opvang, die momenteel naar Zuiderburen is uitgeweken. De exacte plannen moeten nog worden uitgewerkt.

Voorzieningen in dit gebied in ontwikkeling moeten op tijd worden aangeboden en uitgebreid. De recente situatie bij deze beide scholen toont aan dat het van belang is om een veranderende vraag tijdig te signaleren en in een vroeg stadium met ouders en de omgeving in gesprek te gaan.

Bron: LC

Open Podium stadsverwarming De Zuidlanden

Woensdag 29 januari (morgenavond) is er een vergadering van de gemeenteraad met als thema de stadsverwarming in De Zuidlanden (buurten Techum...

Afgelasting wijkbijeenkomst 15 januari a.s.

Toelichting wijkbijeenkomst en meer informatie over de activiteiten van het wijkpanel.

Meer nieuws