Plannen voor ruimtegebrek scholen

Plannen voor ruimtegebrek scholen

De gemeente Leeuwarden en scholenkoepel Proloog zijn eruit hoe het tekort aan leslokalen bij de basisscholen Wiardaskoalle in Goutum en De Pionier in Techum kan worden opgelost. De basisscholen in 'Leeuwarden-Zuid' groeien sneller dan verwacht uit hun jas.

Een verbouwing van de Wiardaskoalle moet er voor zorgen dat alle kinderen op dezelfde locatie naar school kunnen. Een toelatingsbeleid moet voorkomen dat de school nog verder groeit.

In Techum wordt Kindcentrum De Pionier uitgebreid naar een gebouw voor 475 leerlingen. Hierbinnen moet ook weer ruimte zijn voor de buitenschoolse opvang, die momenteel naar Zuiderburen is uitgeweken. De exacte plannen moeten nog worden uitgewerkt.

Voorzieningen in dit gebied in ontwikkeling moeten op tijd worden aangeboden en uitgebreid. De recente situatie bij deze beide scholen toont aan dat het van belang is om een veranderende vraag tijdig te signaleren en in een vroeg stadium met ouders en de omgeving in gesprek te gaan.

Bron: LC

Uitnodiging inloopbijeenkomst Noorderbreedte

De zorggroep informeert bewoners uit de buurt op 1 juli over hun plannen in Goutum-Súd.

Werkgroep Wiarda gaat voor BuurtAED

Help je mee om er voor te zorgen dat er een buurt-AED in Wiarda kan komen?

Meer nieuws