Eerste buurtborden geplaatst in De Zuidlanden

Eerste buurtborden geplaatst in De Zuidlanden

Met het plaatsen van buurtnaamborden in Techum en Wiarda gaat een wens van de wijk De Zuidlanden in vervulling. De Gemeente Leeuwarden ontwikkelt De Zuidlanden als een wijk die bestaat uit kleinschalige buurtschappen, gescheiden door open groene ruimte. De sfeer van kleine dorpen waar mensen zich met elkaar verbonden voelen wordt vanaf nu door buurtnaamborden aan de toegangswegen benadrukt.

Buurtnaambord in Wiarda Buurtnaambord in Techum

Voormalig plaatsnaambord in TechumTien jaar geleden werd er in Techum al eens een kombord geplaatst door de gemeente. Dit blauwe bord stond jarenlang bij het toenmalige informatiecentrum tegenover de Techumerpleats. De Molkenkelder was toen nog de enige invalsweg. De kleur blauw van het bord is echter voorbehouden aan officiële plaatsnamen. Toen duidelijk werd dat dit bord zou moeten verdwijnen zorgde dit voor enige beroering in het jonge buurtschap.

In 2011 schreef het wijkpanel in een brief aan de gemeente dat de bewoners van Techum gehecht waren aan 'hun' plaatsnaambord: "Techumers die aan het eind van de dag langs het bord rijden hebben het gevoel dat ze thuiskomen". Projectbureau De Zuidlanden en Wijkpanel De Zuidlanden kwamen overeen dat het mooi zou zijn om de verschillende buurten in de toekomst te markeren met een eigen niet-officieel buurtnaambord. Met het plaatsen van de eerste borden wordt deze afspraak door de gemeente ingevuld.

Ruimte voor aankondigingen

De borden zijn een gezamenlijk initiatief van de gemeente en Wijkpanel De Zuidlanden. De gemeente bestelde en plaatste de borden. Dankzij het wijkpanel zijn de borden voorzien van een vitrine waarin aankondigingen kunnen worden gehangen.

Voor de communicatie rond evenementen, activiteiten en andere gebeurtenissen was de wijk tot nu toe aangewezen op de wijkkrant, die vier keer per jaar verschijnt, en de website en sociale media van onder andere het wijkpanel. Hoewel hiermee een groot deel van de wijk kan worden bereikt hebben al deze middelen hun eigen beperkingen. Met de komst van de buurtnaamborden wordt dit gat opgevuld.

De afgesloten vitrines worden door het wijkpanel beheerd. Ze kunnen ter beschikking worden gesteld voor mededelingen rond activiteiten zoals het wijkfeest, paaseieren zoeken en de ijsbaan van De Zuidlanden. Hierdoor zorgen de borden op nog een andere manier voor verbinding binnen de wijk en de buurtschappen.

Borden voor alle buurten

Hoewel rond de invalsweg van Wiarda nog volop wordt gebouwd werd de gemeente overtuigd om ook hier al een bord te plaatsen. Ondanks de grote afstand tussen Techum en Wiarda groeien de buurtschappen langzaam naar elkaar toe. Zo vindt dit jaar tijdens het traditionele wijkfeest van De Zuidlanden voor het eerst een deel van de activiteiten in Wiarda plaats.

Het is de bedoeling dat ook van de toekomstige buurten van de wijk De Zuidlanden de toegangswegen van buurtnaamborden worden voorzien. Dus ook in De Klamp, waar dit jaar de eerste bewoners hun intrek in hun nieuwe woningen zullen nemen.

Uitnodiging inspiratiedag De Hem

De gemeente Leeuwarden gaat graag op 14 december met u in gesprek over De Hem.

Fietspad Wiarda-De Klamp

In reactie op vragen uit de wijk kijkt de gemeente concreet hoe snel dit kan worden aangelegd.

Meer nieuws