Overleg met de gemeente van 26 februari

Overleg met de gemeente van 26 februari

Het wijkpanel heeft regelmatig overleg met Projectbureau De Zuidlanden en de wijkmanager van De Zuidlanden. Hierin bespreken we wensen en meldingen die vanuit de wijk bij ons zijn binnengekomen met de gemeente. Ook worden we zo op de hoogte gehouden van ontwikkelingen.

Hieronder de belangrijkste punten die in het laatste overleg op 26 februari aan bod zijn gekomen.

De Zuidlanden algemeen

 • Door het woonrijp maken in Techum en Wiarda en de ontwikkeling van nieuwe buurtschappen als De Klamp wordt de agenda steeds langer. Afgesproken wordt dat het wijkpanel voor specifieke punten over de inrichting van Wiarda en Techum contact heeft met de projectleider voor het woonrijp maken.
 • De buurtnaamborden voor Techum en Wiarda zijn geleverd en worden binnenkort geplaatst.
 • De Eco-iglo blijft tot medio 2020 beperkt beschikbaar voor de wijk. Daarna wordt het gebouw ontmanteld. Activiteiten moeten passen bij het medegebruik met de makelaars en voldoen aan wat in het bestemmingsplan is toegestaan (dit betekent vergaderingen en workshops). De ambtenaren die er nu overdag nog regelmatig zitten krijgen een andere plek. Daardoor komt er op werkdagen meer mogelijkheden. Het wijkpanel benadrukt nogmaals de behoefte aan een centrale plek om activiteiten te kunnen organiseren, ook zo lang er nog geen definitieve wijkvoorziening bestaat.
 • Het projectbureau werkt aan een bruggenbestek, waar nog te plaatsen fietsbruggen in Wiarda en Techum onder vallen.
 • Dit jaar maakt het projectbureau een groenplan voor de ruimte rondom en tussen de buurtschappen. Als eerste wordt een kansenkaart gemaakt. Om input te verzamelen zal worden gesproken met onder meer het wijkpanel, diverse werkgroepen en met bestaande gebruikers zoals de stadstuin.

Wiarda

 • De gemeente kijkt opnieuw naar het plaatsen van (extra) hondenpoepbakken waar veel naar wordt gevraagd. Er is in een eerder overleg ook gesproken over een losloopterrein zoals zich ook tussen Techum en De Klamp bevindt. De gemeente wijst erop dat hondenbezitters uit Wiarda het terrein aan de andere kant van de Drachtsterweg kunnen gebruiken, dat bereikbaar is via de onderdoorgang.
 • Wiarda is voor sommige mensen lastig te vinden omdat het nog niet op kaarten staat. Ook staan sommige straatnaambordjes niet goed. De gemeente gaat hier opnieuw achteraan.
 • Op verzoek van het wijkpanel vraagt de gemeente bij de voetbalclubs opnieuw om aandacht voor het parkeren langs de toegangsweg naar Wiarda, vooral bij drukke gelegenheden. Het wijkpanel zou ook zelf graag met de verenigingen in contact komen. Niet alleen is het hinderlijk, we maken ons ook zorgen om de verkeersveiligheid en de bereikbaarheid van Wiarda voor hulpdiensten.

Techum

 • Het wijkpanel heeft een inventarisatie gemaakt van wensen voor extra groen in Techum. Waar mogelijk worden punten meegenomen bij het woonrijp maken. De gemeente komt er op terug wat ze nog extra kunnen doen, bijvoorbeeld via de compensatieregeling voor bomen. Ook wordt vast gekeken welke ideeën als bewonersinitiatief uitgevoerd kunnen worden.
 • Het losloopterrein is nog niet voorzien van het beloofde toegangshek. Ook zijn de sloten aan enkele kanten erg smal; honden die bijvoorbeeld een haas zien zijn zomaar van het terrein af. De gemeente bespreekt binnen de organisatie wat hier aan te doen valt.
 • De gemeente heeft enkele partijen gepolsd naar interesse voor het gebruik van het nog braakliggende deel van de terp. Het wijkpanel wijst op afspraken met omwonenden uit 2015. Afgesproken wordt dat dit gebied wordt meegenomen in het Groenplan en dat er tot die tijd geen grote wijzigingen komen of langlopende verplichtingen worden aangegaan.
 • Er komen enkele kleine maatregelen aan rond de scholen (verlichting, belijning en een extra ingang voor het schoolplein van de Pionier). Het wijkpanel heeft ook aandacht gevraagd voor de route naar school vanuit Techum. Onder meer de situatie op de hoek van de Molkenkelder/Buorkerij. Bij de voorbereiding voor het woonrijp maken wordt gekeken of hier ook op korte termijn iets aan te verbeteren valt.

Vervolg raadsbehandeling Unia

Met een open podium gaat de gemeenteraad op 29 mei verder met de behandeling van het gewijzigde plan.

Eerste buurtborden geplaatst in De Zuidlanden

De toegangswegen van Techum en Wiarda worden gemarkeerd met buurtnaamborden.

Meer nieuws