Bewoners De Zuidlanden hebben genoeg van roodlichtrijders

Bewoners De Zuidlanden hebben genoeg van roodlichtrijders

In een gesprek met wethouder Douwstra hebben bewoners uit De Zuidlanden opnieuw aandacht gevraagd over de verkeersveiligheid op de Overijsselselaan. Wijkbewoners ervaren dagelijks dat op de kruispunten veelvuldig door rood wordt gereden. Ze willen dat hier een einde aan komt. De Gemeente Leeuwarden deelt de bezorgdheid en ergernis van de wijk. Het plaatsen van flitspalen kan een oplossing zijn. Ondanks aandringen van de gemeente werken de politie en het Openbaar Ministerie hier nog niet aan mee.

Bij de opening van de Haak om Leeuwarden is de Overijsselseweg aangepast naar een stadsweg die de zuidelijke wijken ontsluit. Tegelijk met de nieuwe functie is de maximumsnelheid verlaagd naar 50 kilometer per uur, om te voldoen aan de richtlijnen voor geluid en luchtkwaliteit. In het ontwerp voor de nieuwe weg zitten verschillende maatregelen om harder te rijden te ontmoedigen, waaronder een groene golf. Hoewel er in de praktijk vaak harder wordt gereden, is vooral het veelvuldig door rood rijden bewoners een doorn in het oog.

Wijkbewoners willen een oplossing

“Na de zoveelste bijna-aanrijding was het voor mij mooi geweest en heb ik een klacht neergelegd bij de gemeente,” aldus Techumer André Bakker. “In de praktijk kun je er niet op vertrouwen dat je bij groen licht veilig kunt oprijden. De gemeente is al enkele jaren met dit probleem bekend. Het wordt tijd dat er wat aan gedaan wordt.” Samen met vertegenwoordigers van het wijkpanel en de werkgroep Verkeer in de wijk werd hij door verkeerswethouder Friso Douwstra uitgenodigd voor een gesprek.

De werkgroep Verkeer van het wijkpanel heeft het probleem al vaker aangekaart bij de gemeente. Werkgroeplid Yolanda Kuiper: “Uit eigen ervaring weten wijkbewoners dat je op de Overijsselselaan makkelijk harder rijdt dan is toegestaan. Het gaat ons echt om de veiligheid op de kruisingen. Over de maximumsnelheid kun je van alles vinden, maar dit is geen excuus om bij een rood stoplicht toch door te rijden.”

Volgens de wethouder probeert de gemeente al sinds 2017 om flitspalen geplaatst te krijgen op de kruisingen. Deze zouden dan alleen op roodlicht moeten werken. De gemeente is hiervoor echter afhankelijk van het Openbaar Ministerie en de politie. Ondanks dat het percentage roodlichtrijders ruimschoots hoger ligt dan de norm van 1% die het OM hanteert en er ook al ongelukken hebben plaatsgevonden, zijn deze verzoeken tot nog toe afgewezen.

Ook het wijkpanel vindt dat het nu tijd wordt voor actie. Vicevoorzitter Sint Smeding: “Via e-mail en sociale media doen bewoners regelmatig hun beklag bij ons over bijna-aanrijdingen. Er zijn ook al ongelukken gebeurd. Verkeer en veiligheid is een veelbesproken onderwerp in De Zuidlanden. Ook in de contacten met de gemeente van het wijkpanel en onze werkgroepen. De wethouder heeft in het gesprek duidelijk aangegeven aan de kant van de wijk te staan. Het wordt nu wel tijd dat we hier als bewoners ook wat van gaan merken.”

Oproep aan bewoners: meld je ervaringen

Tijdens het gesprek zegde de wethouder toe zich te zullen blijven inzetten voor dit probleem. Meldingen en klachten van individuele bewoners bij de gemeente en politie kunnen de gemeente mogelijk helpen om de gewenste maatregelen alsnog voor elkaar te krijgen.

Deze oproep van de wethouder delen we bij deze dan ook van harte. Meldingen en klachten kunnen worden doorgegeven via het contactformulier van de gemeente en bij de wijkagent voor De Zuidlanden.

Volgens de gemeente is de groene golf, op de problemen bij de kruisingen na, vrij effectief. Naast handhaving op het negeren van rood licht kan er langs de weg wellicht nog meer worden benadrukt dat de groene golf goed gedrag juist beloont. In het overleg met de wethouder kwamen extra bebording en een aftelklok aan het begin van de groene golf als suggesties voorbij. Aan de maximumsnelheid wordt volgens Douwstra niet getornd. Al zou de gemeente dit willen, dan vereist dit dure geluidsmaatregelen.

Afgelasting wijkbijeenkomst 15 januari a.s.

Toelichting wijkbijeenkomst en meer informatie over de activiteiten van het wijkpanel.

Wijkkrant 27 (december 2019)

Lees hier de wijkkrant editie december 2019.

Meer nieuws