Besluitvorming Unia tijdelijk stilgezet

Besluitvorming Unia tijdelijk stilgezet

Op 27 februari werd de gemeenteraad geïnformeerd over het stedenbouwkundig plan voor het nieuwe buurtschap Unia. Na een presentatie van het projectteam waren er negen insprekers uit De Zuidlanden. Individuele bewoners uit Techum en De Klamp en het wijkpanel spraken spraken hun zorgen en onvrede uit namens de omwonenden en de wijk.

Aan bod kwamen zowel de strijdigheid met de Structuurvisie als met de verwachtingen die de gemeente heeft gecreëerd in de wijk en bij individuele kopers. De bezwaren gaan onder meer over de afstand tot woningen in Techum en De Klamp, het ontbreken van groene open ruimte tussen de buurtschappen, het verloop van de sloepenroute en de verkeersveiligheid. Deze punten zijn door de insprekers al eerder besproken met de gemeente. Dit leidde niet tot de gewenste aanpassingen.

Deze maand zou de behandeling van het plan in de gemeenteraad verder gaan. Vanwege de inspraakreacties zijn het vervolgdebat en de besluitvorming uitgesteld. De gemeente wil opnieuw in gesprek met omwonenden. "We willen eerst in gesprek met de mensen die hebben ingesproken. Ik zeg nu niet dat het plan wordt aangepast, maar als we nog iets kunnen doen om aan hun wensen tegemoet te komen, moeten we dat wel weten" aldus wethouder De Haan in de Leeuwarder Courant. In april keert het plan terug op de politieke agenda.

Het wijkpanel beschouwt het tijdelijke stilleggen van de besluitvorming als een grote stap, mogelijk in de juiste richting. De gemeente heeft niet alleen steken laten vallen in de communicatie. Er zijn concrete aanpassingen nodig om aan de eigen plannen en ambities te voldoen. Het huidige plan wijkt niet alleen af van beloftes van makelaars.

Volgens het wijkpanel zijn betere keuzes mogelijk wanneer alsnog de grond ten oosten van de Wurdumer Feart bij het plan voor Unia wordt betrokken. Hierdoor kan er meer open groene ruimte worden vrijgehouden aan de zijde van Techum en De Klamp. Tegelijk kunnen er aan de andere kant van Unia extra woningen worden toegevoegd, om te voldoen aan de behoefte in de markt en de uitganspunten van de Structuurvisie. Het verkeersnetwerk in de wijk kan dan worden afgemaakt zoals dit is gepland. Het verspreiden en verkorten van verkeersstromen bevordert de verkeersveiligheid in de wijk en de bereikbaarheid van onder meer de basisscholen.

Onze hoop is dat de gemeente in de kritiek vanuit de wijk (en de reactie van de curator die de benodigde grond beheert) een uitgestoken hand ziet. Als het college de gesprekken alleen gebruikt om het vinkje 'gesproken met bewoners' alsnog te kunnen zetten dan is dit onvoldoende. Iedereen heeft er belang bij om alsnog tot een acceptabel plan te komen dat voldoet aan de Structuurvisie voor De Zuidlanden en verwachtingen die in het verlengde hiervan zijn uitgesproken.

In de media

Werkzaamheden glijbaan natuurspeelplaats

De gemeente herstelt binnenkort het zandbed van de glijbaan in de Klimop.

Afgelasting wijkbijeenkomst 15 januari a.s.

Toelichting wijkbijeenkomst en meer informatie over de activiteiten van het wijkpanel.

Meer nieuws