Waar kan Techum nog groener?

Waar kan Techum nog groener?

In delen van de wijk waar de bouw klaar is kunnen straten en openbaar groen definitief worden ingericht. Voor Wiarda werkt de gemeente aan een plan voor het woonrijp maken van het eerste gedeelte en heeft hiervoor ook bewoners geraadpleegd. Intussen is in Techum een groot deel van de straten al voorzien van definitieve bestrating, stoepen en bomen. Spannend, want komt je buurt er straks uit te zien zoals je je had voorgesteld?

Hoewel Techum nog niet helemaal klaar is, wil het wijkpanel graag inventariseren waar dit buurtschap nog wat extra groen kan gebruiken. Of het nu is om van te genieten terwijl je door de wijk loopt, fietst of rijdt, om in te spelen of om de natuur meer de buurt in te brengen. Hiervoor zijn de laatste tijd al wat suggesties binnengekomen. Meer ideeën zijn welkom zodat we deze binnenkort in één keer aan de gemeente kunnen voorleggen.

Heb jij ook een idee op welke plek extra bomen of ander groen niet zouden misstaan?
Laat het dan ons weten via info@wijkpaneldezuidlanden.nl.

Dat het wijkpanel de verzamelde wensen met de gemeente gaat bespreken betekent nog niet dat alles ook gerealiseerd kan worden. Er is niet op voorhand budget voor extra groen, dus daar zullen de gemeente en het wijkpanel creatief naar moeten kijken. Ook moet worden gekeken welke ideeën praktisch haalbaar zijn en welke juist minder handig. Een boom moet bijvoorbeeld genoeg ruimte hebben om te groeien en niet in de weg staan voor het verkeer of het groenonderhoud. Misschien komen er ook ideeën voor groene ruimte die nog ingericht moet worden, zodat de wensen van wijkbewoners hierin meegenomen kunnen worden. We zijn benieuwd naar jullie suggesties!

Sinterklaas bezoekt 23 november De Zuidlanden

Om 13:30 komt de Sint aan bij de kade aan De Bleek in Techum

Nieuwe functie voor eeuwenoud laantje

Gemeente zorgt voor alternatieve verbinding naar de westkant van de spoorlijn.

Meer nieuws