Ontwikkelingen buurtschap Unia

Ontwikkelingen buurtschap Unia

De Gemeente Leeuwarden heeft een ontwerp gemaakt voor het nieuwe buurtschap Unia. Het buurtschap wordt ontwikkeld in het gedeelte tussen de Wâldwei en het meest zuidelijke gedeelte van Techum. Wijkpanel De Zuidlanden en bewoners van De Golle en de woonarken aan De Opfeart zijn het niet eens met het gemaakte plan.

In de Structuurvisie voor De Zuidlanden uit 2011 is het zoekgebied voor het buurtschap Unia ingetekend. De gemeente kiest er nu voor hiervan alleen het deel ten westen van de Wirdumervaart te ontwikkelen. Hier komen met ca. 200 woningen minder huizen dan de 250-350 die zijn vastgelegd voor een buurtschap. Dit aantal is echter fors meer dan nodig was geweest indien ook het oostelijke deel van het aangewezen gebied was betrokken in het plan. Hierdoor komen de woningen van Unia dicht tegen Techum aan te liggen, vrijwel direct aan het water, zonder de voor De Zuidlanden kenmerkende groene ruimte tussen buurtschappen.

Niet alleen voldoet het voorliggende plan niet aan de Structuurvisie, ook met de in oktober j.l. unaniem door de gemeenteraad aangenomen motie Groenstructuur voor De Zuidlanden is weinig tot niets gedaan. In beide vastgestelde kaders voor de ontwikkeling van De Zuidlanden staan mooie ambities om van De Zuidlanden een kwalitatieve wijk te maken met veel open groene ruimte tussen de dorpse buurtschappen. In het plan dat nu voor Unia is gemaakt staat het bouwen van woningen voorop. Van een "samenhangend weefsel van de functies 'rood', 'groen', 'blauw' en 'grijs'" is in het plan geen sprake.

Het wijkpanel wil graag dat De Zuidlanden wordt afgemaakt volgens de plannen van de gemeente, ook vanwege de nog onbrekende voorzieningen in de wijk. Samen met omwonenden stellen wij ons echter kritisch op ten opzichte van het nu voorliggende plan voor Unia. Ook vinden we dat we veel te laat bij de plannen zijn betrokken en dat onze constateringen en bezwaren niet serieus worden genomen.

Wijkpanel De Zuidlanden en omwonenden zijn in gesprek met het projectteam en de politiek over de voorgestelde ligging en uitstrekking van het buurtschap ten op zichte van de omgeving. Binnen het voorliggende plan hebben we ook veel inhoudelijke bezwaren, maar als het aan ons ligt voert de gemeente de plannen voor onze wijk uit zoals ze ooit zijn gemaakt. Dit betekent dat het huidige plan voor Unia moet worden opgeschort zodat er in goed overleg een beter alternatief kan komen dat wél aan de visie voor De Zuidlanden voldoet.

Voor meer informatie over de voorliggende plannen, zie:
https://www.dezuidlanden.nl/projectinfo/buurtschappen/unia

Sinterklaas bezoekt 23 november De Zuidlanden

Om 13:30 komt de Sint aan bij de kade aan De Bleek in Techum

Nieuwe functie voor eeuwenoud laantje

Gemeente zorgt voor alternatieve verbinding naar de westkant van de spoorlijn.

Meer nieuws