Petitie over aanpassing warmtewet

Petitie over aanpassing warmtewet

In de wijk De Zuidlanden zijn bijna alle woningen van de buurten Techum en Goutum-Súd aangesloten op het warmtenet van Ennatuurlijk. Deze huishoudens worden van verwarming en warm water voorzien vanuit het centrale ketelhuis dat wordt gestookt met biogas van de Dairy Campus.

Sinds 2014 beschermt de Warmtewet de belangen van afnemers van warmtenetwerken. Er staan zaken in over tarieven en hoe gebruikskosten en vaste kosten gemeten en verrekend moeten worden. Niet onbelangrijk staat er ook in dat gebruikers niet meer zouden mogen betalen dan huishoudens die zijn aangesloten op aardgas, geregeld via jaarlijks vastgestelde maximumtarieven. Over deze wet is in het verleden het nodige te doen geweest, ook in De Zuidlanden.

Eén van de bezwaren is dat veel huishoudens ondanks de Warmtewet toch duurder uit zijn dan mensen die op de vrije energiemarkt zelf een leverancier kunnen kiezen. Consumentenorganisaties en gebruikers van verschillende warmtenetwerken in Nederland hebben dit de afgelopen jaren samen op de politieke agenda gekregen.

De Herziene Warmtewet zou de gebreken van de bestaande wet moeten verhelpen. Dit is echter maar in beperkte mate gelukt. Zo blijft het onduidelijk hoe de maximale tarieven jaarlijks worden vastgesteld en kunnen klanten nog steeds niet profiteren van concurrentie. Onder meer de Vereniging Eigen Huis, de Consumentenbond en groepen warmtegebruikers hebben zich hierover geroerd, maar helaas zonder resultaat.

Verschillende warmtegebruikers en -belangenorganisaties zijn daarom een petitie gestart. In deze petitie worden Eerste en Tweede Kamerleden opgeroepen op nog eens kritisch te kijken naar de voorgestelde wetswijziging en de bescherming van gebonden gebruikers. Kamerleden hebben van de minister tot 1 oktober de tijd gekregen om zich uit te spreken, dus de tijd dringt.

Teken de petitie

Wil je deze petitie ondertekenen dan kan dat via de volgende link:

https://petities.nl/petitions/stop-de-stadsverwarming-en-aanleg-van-te-dure-wko-systemen

Stichting Wijkpanel De Zuidlanden behoort niet tot de initiatiefnemers van de petitie. Ons is gevraagd deze link bij warmtegebruikers onder de aandacht te brengen. Omdat we de problemen herkennen willen we dit initiatief op deze manier graag ondersteunen.

"In welke wijk we wonen, dat bepalen we vooral zelf"

Anna van Lang stelt zich voor als de nieuwe voorzitter van Wijkpanel De Zuidlanden.

Pasen 2019

Het Paasweekend komt er alweer aan, en de paashaas komt ook dit jaar weer naar de Zuidlanden!

Meer nieuws